עתניאל בן קנז. שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז

לדברי אנשי , מתחם הקבר נקנה על ידי יהודים ב , בספר "קהילת חברון" מתואר "בל"ג בעומר אחרי הצהרים היו יוצאים לטייל בשדות והולכים לקברו של עתניאל בן קנז זהו שיעור ראשון מבין שני שיעורים העוסקים בעתניאל בן קנז ובמעגל החוזר של ספר שופטים
עתניאל בן קנז שהצליח לכבוש את קריית ספר שבהמשך נקראת גם דביר , נשא את עכסה בת כלב לאיש ה שנאמר וילכדה עתניאל בן קנז: וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב, וכלב בן קנז הוא והכתיב כלב בן יפונה, מאי יפונה שפנה מעצת מרגלים, ובן קנז הוא והכתיב וכלב בן חצרון, אמר רבא אין בן חצרון הוא ואמאי קרו ליה בן קנז אחי כלב אחוהי דכלב מאמיה דהוה ליה כלב חורגיה דקנז, דיקא נמי דקתני הקנזי ולא קתני בן קנז:

ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו

עד שלא שקעה שמשו של משה זרחה שמשו של ייהושע.

6
קבר עתניאל בן קנז
הקבר נעזב לאחר כשהיהודים עזבו את חברון
קבר עתניאל בן קנז
קבר עתניאל בן קנז
אפשר כמובן להזכיר את הביטוי: טעות לעולם חוזרת
ב אין התייחסות מפורשת למקום קברו של עתניאל בן קנז, אולם הוא היה חתנו של , שקיבל את העיר חברון לנחלה יום שמת רבי אשעיה איש טריא נולד ר' אושעיה בריה וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש

עתניאל בן קנז

על פי המסורת המוסלמית מיוחס הקבר ל"א-נבי חברון" מייסד העיר.

שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז
מאז שולט למעשה בשטח, ומתאפשרת כניסת יהודים וישראלים מספר פעמים בשנה, באבטחת צה"ל, בין השאר ב, ב וב
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
סגירה שהיא פתיחה נבקש מהתלמידים לעבור לעמוד האחרון של המחברת ולשרטט טבלה: העם המשעבד שנות השיעבוד השופט שנות השקט והביטחון
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
ב נמסר האזור לשליטת , שמנעה כניסת אזרחים ישראלים לקבר
באוקטובר 1927 פורסם ב שהכיכר וחלקת הקבר הוחכרו על ידי הקהילה היהודית לערבי שבחלוף השנים טען לבעלות על המקום התבוננות נקרא שוב את הפסוקים ונבקש מהתלמידים לכתוב את המספרים 1-4 ליד הפסוקים המתארים את המעגל החוזר
השופטים בתקופה זו אינם השופטים שאנחנו מכירים היום, הם לא רק ישבו בבתי משפט ושפטו אנשים הם היו מנהיגים שמונה שנים עבדו בני ישראל את מלך ארם נהריים, אך עתניאל יצא ל נגדו, והצליח לנצח אותו

שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז

לאחר מכן נחלק להם עם תרשים, ונבקש מהתלמידים לכתוב את המילים המודגשות בפסוקים בעיגולים לפי המספור הנכון.

28
קבר עתניאל בן קנז
באמצע המעגל שנוצר אפשר לכתוב "ויהי בימי שפוט השופטים"
עתניאל בן קנז
יום שמת ר' אבין נולד ר' אבין בריה וקראו עליו וזרח השמש וגו' כו'
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
קבר עתניאל בן קנז קבר עתניאל בן קנז הוא מבנה הנמצא ב, סמוך ל, ובקומתו הראשונה חצובה ובה עשרה כוכים