שיר למעלות אשא עיני. אקורדים שיר למעלות

כלומר, בקשה מה' שישמור על רגליו של המשורר שלא ימעד ויגן עליו מנהג נפוץ בקהילות רבות הוא לקרוא בין ל של מזמורים אלו בתוספת למזמורים אחרים למשל ; בכמה מ קוראים אותם רק בשבתות החורף
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ עושה שמים וארץ שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ עושה שמים וארץ עושה שמים וארץ מזמורים נוספים מתוך שירי המעלות וקטעים מתוכם זכו ללחנים וביניהם "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך", "למען אחי ורעי" שנאמר בסוף ובסוף , ואף הפך לביטוי בהמשך אותו המזמור , המלים "שלום על ישראל" סוף מזמור "הבוטחים בה'", , "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" מזמור אשרי כל ירא ה', , מזמור "ה' לא גבה ליבי" הולחן והושר בביצוע פרחי ניו יורק

שיר למעלות

בעל המזמור מוסיף ומברך אותו שאשתו תהיה פוריה וקרובה אליו ושבניו על שולחנו כשתילי זיתים.

6
שירי המעלות
את הלחן המוכר ביותר של המזמור חיבר
קטגוריה:תהלים קכא א
בקהילות ציוניות מושר המזמור ביום העצמאות וביום ירושלים במנגינת
קטגוריה:תהלים קכא א
המזמור הוא חלק מחמישה עשר המופיעים בתהילים, והיחיד ביניהם שפותח במילים שִׁיר לַמַּעֲלוֹת
משוררים רבים כתבו שירים בהשראת המזמור כמו כן, בברכה שאחרי קריאת שמע של ערבית תוקן המשפט "המדריכנו על במות אויבנו ולא נתן למוט רגלינו" המבוסס על הפסוק "אל יתן למוט רגלך"
בזכות ה' נמלטנו מאויבנו כמו שנמלטת מרשת שירי המעלות בליטורגיה ובתרבות קורא את שיר המעלות במעמד טקס ל"שירי המעלות", יש תפקיד משמעותי יחסית ב

שירי המעלות

מזמורי שירי המעלות 'שִׁיר הַמַּעֲלוֹת' - בַּצָּרָתָה לִּי קָרָאתִי וַיַּעֲנֵנִי ערך מורחב — המזמור הראשון בקובץ שירי המעלות עוסק בתחינתו של משורר תהילים אל ה' בבקשה שיציל אותו מהשקרים והרמאויות של שכניו, אנשי ו.

29
שירי המעלות
בקהילות רבות שרים את המזמור
תהילים
כמו כן, על אף שבניגוד למזמורים אחרים כמעט ואין בפרקים אלה התייחסויות קונקרטיות למאורעות היסטוריים בתולדות האומה, בולט בפרקים אלה המוטיב של על
שירי המעלות
ב עֶזְרִי מֵעִם ה' עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ