שר המשטרה. אפטר

הסבת השם הייתה בעיקרה שינוי סמנטי, אם כי משמעותי למדי, שבא לבטא את ההינתקות הסופית מתדמית משרד המשטרה שהוקם, כביכול, "במקרה", שלא היה בו צורך אמיתי, ולא היו לו סמכויות ותחומי פעולה כלשהם תמציתו של דו"ח זה היא הצורך בשילוב בין "הכוחות האזרחיים" לבין כוחות הביטחון - בבחינת מעגל פנימי בתוך מעגל רחב יותר - על מנת להבטיח ולאבטח את מוסדות החינוך, כמו את המוקדים הציבוריים האחרים - העלולים להיפגע מפעילות חבלנית
תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו לענין מינויו של קצין משטרה בכיר, קביעת שוטר לתפקיד, העברתו מתפקיד לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד, העלאתו בדרגה או הורדתו מדרגתו, השעייתו מתפקידו, פיטוריו מן החיל, הארכת שירותו מחמת שעת חירום, עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת המשטרה, או שחרורו מן השירות — לא תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד לענין אחדות מתחנות המשטרה שוכנו במבנים ששימשו את משטרת המנדט

פקודת המשטרה

נעזרתי מאוד בוועדות הכנסת להחיל שינויים אלה, הן בוועדת הכספים של הכנסת, והן - ובעיקר - בוועדת העבודה.

30
משטרה
מאז מלחמת ששת הימים, הצבא היה בשיא היוקרה, והמשטרה השלימה עם כך שלא היא תעמוד בעין הסערה, לא היא תשא באחריות ולא תהיה מושא הביקורת על כל תקלה או כשלון
Telecom News
למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? אז גם התרחשה הנפילה העמוקה של לתת-התרבות השקרית הזו, ולא אעסוק בזה כאן, כי הנציב דוד רוזן כבר פרסם וכמה פעמים, את מה שהוא מצא בבדיקותיו - במח"ש
אפטר
נאמר שם, מבין השאר: "משטרת ישראל, הגורם המופקד על ביטחון הפנים מכוח החוק, חייבת לקבל כוח אדם ואמצעים ההדגשה שלי ש
חשיפת פרשת הטיוח המזעזעת של אי חקירת "תיק 5000" ושלל השקרים של הפרקליטות והמשטרה, שתרבות השקר אצלן הפכה לנורמה המשטרה קבלה מהשר הממונה גיבוי מוחלט
יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, מסר בתגובה: "לשכתו של סגן השר הרב ליצמן, כדרכה של יהדות התורה, ידועה בעזרתה הרבה לכל פונה ולכל נזקק בכל נושא בשיחותיי הרבות עם מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב פנחס קופל ז"ל ראו תמונה משמאל , שהיה איש חביב ומסור בלב ונפש, ואישית - היה איש צנוע מאוד - העליתי חרס בידי

Telecom News

שימנה קצין בכיר ועצמאי, שיחקור את שקרי המשטרה בנושא זה ויסיק את המסקנות הארגוניות והאישיות הנדרשות מכך.

משטרת ישראל
יש לומר כי רבין גילה רצון רב לעזור, והיה מוכן לאשר את השינויים שנתבקשו, כדי לאפשר למשטרה למלא את יעודה, אך היה ברור גם לו כי השינוי המשמעותי הזה אינו יכול להתבצע במחי יד אחת, מהיום למחר
Telecom News
המשרד לביטחון הפנים
התמוטטות המשטרים הקומוניסטיים, ופירוקם של המשרדים "לביטחון פנים" במדינות מזרח אירופה, הכשירה את השימוש בשם זה