תיכון בגין ראש העין. תיכון בגין

במהלך השנים בית הספר גדל וכתוצאה מכך הופרד בית הספר התיכון מן החטיבה
בית הספר נקרא על שם הגוונים השונים באוכלוסייה שהתפתחה בעיר ועל היותו בית ספר לטיפוח מנהיגות מעצבת זהו בית הספר התיכון הממלכתי היחיד בעיר ובו מגמות שונות ומגוונות

תיכון בגין

מיקומו על קו התפר בין השכונות הוותיקות לחדשות והוא ממוקם בקריית החינוך ע"ש יצחק רבין ז"ל.

תיכון בגין
בתי ספר על
תיכון בגין

תיכון בגין

.

תיכון בגין
בתי ספר על
תיכון בגין