ממתי אסור לאכול בשר תשעה באב 2020. אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

ומפני מיחושים כגון כאבי ראש רגילים וכדומה, אין להתיר אכילה בתשעה באב אולם עתה שזכו לעלות לארץ ישראל, וכאן המנהג פשוט להחמיר בזה בכל תשעת הימים, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שעליהם לנהוג בזה כמנהג ארץ ישראל, ואסור לפרוץ גדר בזה, ובפרט שכאן ניכר יותר ענין החורבן, שרואים עין בעין מקום חורבן הבית, ואז בודאי שייך יותר לנהוג איסור בדבר

החייבים והפטורים מתענית תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

אדם שחולה ויש לו רגישות למזון ועושה דיאטה מיוחדת שמכילה בעיקר עוף דגים וירקות, יהיה לו קשה לא לאכול עוף במשך תשעה ימים, שכן זה אחד מהמאכלים העיקרים שהוא צורך, בהנחה שהדין במצבו להקל ולאכול בשר עוף, האם עליו לעשות התרת נדרים? תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה.

19
החייבים והפטורים מתענית תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל
החייבים והפטורים מתענית תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן
אם כך מדוע האיסור עדיין תקף? כמה יש להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב נחלקו רבותינו הראשונים כמה זמן יש להמתין, שדעת רבינו תם, שמותר לאכול גבינה מיד אחרי אכילת בשר, ובלבד שינקה את פיו ואת ידיו מעוברות ומניקות מעוברות נשים בהריון ומניקות, אף על פי שהן פטורות משאר תעניות מלבד תענית יום הכפורים , חייבות להתענות ביום תשעה באב
אולם מנהג רבים מבני תונס וג'רבא שלא לאכול בשר השנה שתשעה באב דחוי האם יש את האיסורים של יום העשירי שהשנה זה באחד עשר לחודש? ולשיטתו צריך לפרש, שמר עוקבא שהיה ממתין מסעודה לסעודה, מחמיר על עצמו היה, ואמר על עצמו שאינו מחמיר כל כך כמו אביו

החייבים והפטורים מתענית תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

אבל אם מדובר במחלה שלדעת החולה הוא לא עשוי להבריא ממנה באופן מלא, יש להורות שיעשה התרת נדרים, כמו שמבואר בספר מטה יהודה להגאון רבי יהודה עייאש סימן תקנא סעיף י.

8
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
החייבים והפטורים מתענית תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
מנהג התימנים בענין אכילת בשר מנהג אחינו בני תימן, בכל ארצות תימן, שלא היו נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, אלא בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב, שכן הוא עיקר דין התלמוד