מאיה דוחות כספיים. דוחות כספיים של חברות ציבוריות

על מנת לצפות בכלל מועדי פרסום הדוחות הקרובים יש לבחור בתפריט האתר את "מועדים ותשלומים" וללחוץ על "מועדי פרסום דוחות" התנהלות שקופה מחייבת פרסום של סטטיסטיקות, פרוטוקולים ודוחות פיננסיים, ובמקרים מסוימים החברה הציבורית אף תאפשר גישה למאגר מידע מסוים שגם אותו יש לתרגם ולהציג לקהל הרחב בכמה שפות
מטרת המגיה לאתר שגיאות אלו ולתקן אותן כמו כן, ניתן לקבל נתונים כגון: לוח הנפקות פתוחות והנפקות עתידיות כולל קישור לרכישה מיידית בשלב ההנפקה לציבור , לוח מועדים ותשלומים עתידיים הכוללים אספות, מועדי פרסום דוחות כספיים, חלוקת דיבידנדים, תשלומי קרן וריבית ועוד

דוחות כספיים של חברות ציבוריות

בנוסף לפרסום הדיווחים המיידים, המערכת מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בדף פרטי החברה.

אתר הבורסה
מהו תרגום של דוחות כספיים? למסך דוחות כספיים במערכת המאיה,
אתר הבורסה
פרסום דוח הכולל שגיאות מהותיות וקריטיות ייפגע בתדמית של החברה ויערער את המוניטין שלה, ומכאן קצרה הדרך להתרחקותם של משקיעים שונים ולהפסדים משמעותיים לחברה
אתר הבורסה
ב-Chrome, לדוגמה, ניתן לעשות זאת ע"י כניסה לתפריט גדרות הנמצא בצידה הימני של שורת ה-URL של הדף
בנוסף לפרסום הדיווחים המיידים, המערכת מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בדף פרטי החברה מטרתה של כל חברה היום היא להצליח לא רק במדינת המקור שלה, אלא גם במדינות נוספות בעולם כולו
לפי החוק, חברות דואליות המדווחות גם בחו"ל וגם בארץ יכולות לדווח בהתאם למתכונת בה הן מדווחות בחו"ל, וזאת במטרה להקל עליהן ולמנוע את הצורך לפרסם שני דיווחים מקבילים מתרגם שאינו מכיר את המונחים הנהוגים במדינות של שפת המקור ושל שפת היעד, לא יוכל להוציא תחת ידו תרגום ראוי ומדויק

אתר הבורסה

ההקפדה על התנהלות שקופה מסייעת גם בתהליכים של גיוס ממון ממשקיעים ומתורמים, ומכאן החשיבות שבתרגום איכותי ומקצועי של דוחות כספיים.

9
אתר הבורסה
דיוק כאשר נדרש של דוחות כספיים, אחד הדברים החשובים ביותר הוא הדיוק
דוחות כספיים של חברות ציבוריות
טרם ביצוע הנפקה לציבור, מחויבות החברות לפרסם תשקיף, אשר מכיל מידע רב אודות החברה, ההנפקה ותנאי ניירות הערך המונפקים שלה
דוחות כספיים של חברות ציבוריות
אחת לרבעון מפרסמות החברות דוחות המציגים בפירוט את מצבן הפיננסי כולל מאזן, דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים , וכן מידע על האתגרים העומדים בפניהן ותכניותיהן לעתיד
לאחר הקלדת ערך, מתקבלת השלמה אוטומטית של טקסט שממנו ניתן להגיע לדף הרצוי בשורה התחתונה — מחייב ידע רב, דיוק והכרה של המינוח הנכון
הקטגוריות הייחודיות של מאיה אירועים נשמרו וסודרו כך שיוכלו לאפשר חיתוכים מהירים לצד אפשרויות חיתוך מתקדמות ניתן לבצע חיפוש של "מועדים ותשלומים" על פי חתך של שם חברה, מספר חברה, שם נייר ערך, תאריך, סוגי חברות, סוגי אירועים ועוד, על ידי שימוש בסרגל חיפוש וסינון בצד שמאל של המסך

דוחות כספיים של חברות ציבוריות

המערכת משמשת ככלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולקהילת שוק ההון.

5
אתר הבורסה
זאת אחת הסיבות לכך שחשוב לבחור בחברת תרגום איכותית או במתרגם מקצועי המתמחה בתרגום של מסמכים כספיים
אתר הבורסה
חברות ציבוריות גם נמצאות פעמים רבות בקשר עם חברות ציבורית ופרטיות בחו"ל, ועל כן לעיתים קרובות עולה הצורך לתרגם מסמכים שונים הנוגעים לניהול הכספים בחברה
אתר הבורסה
ניתן לשמור את ההודעות הרלוונטיות עבורכם באמצעות הרשמה לסוכן החכם