ראש חודש שבט 2021. הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות

תשרי תש"פ 30 בספטמבר 2019 - 29 באוקטובר 2019 המולד: יום ראשון, 29 קידוש לבנה: ממוצאי שבת ד' בסיוון 15
נהוג לברך במוצאי כיפור חודש תשרי הוא סוף השנה החקלאי מנחם אב תשפ"א 10 ביולי 2021 — 7 באוגוסט 2021 המולד: ליל שבת 9

הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות

זמני הדלקת נרות ביום שישי א' באדר 16.

29
עמק יזרעאל
זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שלישי ז' באייר 19
Rosh Chodesh Sh'vat 2020
ראש חודש שבט
חודש תמוז תשע"ח 13 ביוני - 12 ביולי 2018 המולד: תחילת ליל חמישי 14
יום ד', ג' אייר 18 זמני הדלקת נרות ביום שישי ב' בתמוז 15
זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ז' בתמוז 9 דורשי רשומות דרשו חודש זה בראשי תיבות: " שנשמע בשורות טובות"

לוח שנה עברי

זמני הדלקת נרות ביום שישי,ב' שבט תש.

25
לוח שנה
Read more from Holiday Starts Ends Hebrew Date Tue, Jan 16 Wed, Jan 17 1 Sh'vat 5778 Sun, Jan 6 Mon, Jan 7 1 Sh'vat 5779 Sun, Jan 26 Mon, Jan 27 1 Sh'vat 5780 Wed, Jan 13 Thu, Jan 14 1 Sh'vat 5781 Sun, Jan 2 Mon, Jan 3 1 Sh'vat 5782 Sun, Jan 22 Mon, Jan 23 1 Sh'vat 5783 Wed, Jan 10 Thu, Jan 11 1 Sh'vat 5784 Wed, Jan 29 Thu, Jan 30 1 Sh'vat 5785 Sun, Jan 18 Mon, Jan 19 1 Sh'vat 5786 Fri, Jan 8 Sat, Jan 9 1 Sh'vat 5787 References paid link Rabbi Michael Strassfeld
Rosh Chodesh Sh'vat 2025
קידוש לבנה: מליל רביעי, ד' בחודש 8
עמק יזרעאל
זמן קידוש לבנה: מליל שישי, ג' מנחם אב 23
אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו יום רביעי, ב' דראש חודש אלול, א' באלול 23

לוח שנה

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה בפרשת פנחס במדבר כח : "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד.

14
ראש חודש שבט
לוח שנה עברי - אב תשפ"א לוח שנה עברי - אב תשפ"א היום יום רביעי, י"ב אב תשפ"א 21 ביולי 2021 אב תשפ"א 10 יולי - 8 אוגוסט 2021 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת א' 10 ראש חודש מטות, מסעי ב' 11 ג' 12 ד' 13 ה' 14 ו' 15 ז' 16 ח' 17 דברים שבת חזון ט' 18 צום ט' באב י' 19 י"א 20 י"ב 21 י"ג 22 י"ד 23 ט"ו 24 ט"ו באב ואתחנן שבת נחמו ט"ז 25 י"ז 26 י"ח 27 י"ט 28 כ' 29 כ"א 30 כ"ב 31 עקב כ"ג 1 כ"ד 2 כ"ה 3 כ"ו 4 כ"ז 5 כ"ח 6 כ"ט 7 ראה ל' 8 ראש חודש
לוח שנה
זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני מוצאי תשעה באב 18
הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות