רשות הסייבר. מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הסייבר

כאמור, בפברואר 2015 התקבלו במסגרת שתי החלטות ממשלה שעניין הגנת מרחב הסייבר הישראלי, ובראשן החלטת הממשלה 2444 — שנושאה "קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר" במקביל, הרשות פעלה לקידום כח האדם המקצועי בתחום הסייבר
ראש המטה מונה גם לתפקיד ראש המערך והיה ממונה על אישור תוכניות העבודה של הרשות ותקציב המערך השינויים המבניים שחווה התחום מאפשרים טריפת קלפים מושגית וטכנולוגית ויצירה של עולם חדש של הזדמנויות

מערך הסייבר הלאומי

הקמת הרשות ביטאה הבנה מעמיקה של הסיכונים וההזדמנויות שטמונים בעולם הסייבר, והיא בין האחראים על הפיכתה של ישראל לגורם משפיע בזירה הבינלאומית, ולמי שמדינות רבות מבקשות ללמוד מנסיונה.

19
פירצה במחשבי רשות המסים אפשרה חשיפת פרטי נישומים
המרכז, המאויש באנליסטים בוגרי יחידות טכנולוגיות ואוניברסיטאות, מקיים קשר רציף עם הציבור, עם ארגונים וחברות במשק במטרה לשתף ולקבל מידע אודות חשד לתקיפות סייבר
פירצה במחשבי רשות המסים אפשרה חשיפת פרטי נישומים
פעילות נוספת של הרשות מיום הקמתה הייתה פעילותה להעצמת חוסן המרחב האזרחי
מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הסייבר
בין היתר, הרשות התחייבה שלא לחשוף את פרטי הארגונים הנתקפים
סיוע זה התממש באמצעות המרכז לניהול אירועי סייבר ברשות — ה-CERT הלאומי, הממוקם ב במרכז ההחלטה עמדה הקמתו של מטה הסייבר הלאומי, בכפיפות לראש ממשלת ישראל
במסגרת תפקידיו אחראי מערך הסייבר הלאומי על הגנת מרחב הסייבר האזרחי, על קידום היכולות הלאומיות בתחום ועל שיפור אופני ההתמודדות עם האתגרים הנוכחיים והעתידיים בעולמות הסייבר פניה למרכז המבצעי לניהול אירועי סייבר ניתן באמצעות דוא"ל או באמצעות חיוג מקוצר חינם 119 בכל שעות היממה

פירצה במחשבי רשות המסים אפשרה חשיפת פרטי נישומים

במסגרת זו מפרסם המכלול מסמכים תורתיים עיתיים למשק, על בסיס התורה הארגונית שפותחה ופורסמה על ידי הרשות עוד ב-2017, ומאז משתדרגת באופן תדיר.

2
פירצה במחשבי רשות המסים אפשרה חשיפת פרטי נישומים
אחת ממשימות הליבה של הרשות הייתה סיוע לציבור ולארגונים בהתמודדות עם איומי הסייבר — וזאת ללא קשר לשאלה מי עומד מאחוריהן
מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הסייבר
מהפכת הפינטק, שמצויה כעת בצעדיה הראשונים, היא אולי ההתפתחות הכלכלית המשמעותית של דורנו
כך תהפוך ישראל למרכז פינטק עולמי
כניסה מתואמת ומפוקחת שלהן, בשיתוף פעולה עם המדינה, תגרום לכך שכלל אזרחי ישראל ירוויחו מהמהפכה