פדגוגי למידה. למידת חקר

דיואי פיתח את הדוקטרינה שהמוח הוא פונקציה אורגנית שהאדם משתמש על מנת להקטין את הדחפים שלו, לפתור בעיות, לספק צרכים, להשיג יעדים את הדרישות הלימודיות מן הלומד קובעת על פי רוב המסגרת הלימודית בה הוא לומד
Selecting instructional strategies for gifted learners מדוע חשוב לשלב חקר בהוראת מחוננים ומצטיינים? בשנות ה-20 המוקדמות, נולד ה מהקונקטיוניזם

תלמידים עם צרכים מיוחדים

מעט מקום הושאר בגישה זו למטרות הלומדים.

10
מיומנויות למידה
מדוע חשוב ללמד מחוננים ומצטיינים בדרך החקר, ואיך עושים את זה נכון? במסמך דגשים להתאמה ולהנגשה של דרכי ההוראה מרחוק לכל תלמיד ותלמיד בהתאם למאפייני מוגבלותו ולצרכיו למידה מרחוק היא למידה המתרחשת במרחב הדיגיטלי באמצעות כלי תקשורת שיתופיים שונים בליווי והנחיית המורים ובלמידה עצמאית
תלמידים עם צרכים מיוחדים
תלמידים ממעמד הביניים ומעלה, שברשותם מחשבים, הורים מודעים ותומכים, ובמיוחד אלה אשר אינם מתמודדים עם קשיי קשב וריכוז ואינם זקוקים לתיווך רב, אכן יכולים להפיק תועלת ממידע מעודכן המונגש במצגת באופן מאורגן וממוקד, או להתמודד באופן עצמאי עם מטלת חקר מאתגרת
פיתוח פדגוגי
לסיכום, החקר מונע על ידי שאלות, בעיות, חידות ותעלומות
בוחן לעומק את היבטיה ומנסה להבין אותה כאשר הוא תיאר באופן מפורט למה הוא מתכוון בפתרון בעיות הוא שרטט את תהליך החקר המדעי
לומדים מחוננים מסוגלים להתמודד עם חשיבה אופרציונלית פורמלית, כלומר חשיבה הגיונית ויכולת הפשטה יותר מלומדים אחרים בהתמחות שלנו תרכשו כלים תיאורטיים ויישומיים כאחד, שיאפשרו לכם להפוך את החלום החינוכי שלכם למציאות

פדגוגיה

בד בבד, תלמידים עם בעיות רגשיות או מסביבה משפחתית לא תומכת אשר זקוקים לקשר רגשי, להחזקה ולהכלה אינטנסיבית עלולים למצוא את עצמם בודדים, נושרים ומנותקים.

4
בין להזדמנות לטיפוח מיומנויות חשובות
רצוי לאפשר למידה דיפרנציאלית מבחינת רמת החקר מובנה עד פתוח המתאימה ללומד
פיתוח פדגוגי
הצעדים ההרבטיינים הפכו להכשרת המורים המושלמת לאורך מספר דורות
למידה משולבת
יעילותה של גישת החקר טמונה במשיכתם של מחוננים לשאלות ולבעיות
ללומדים כאלה אפשר להציע תחילה חקר מונחה שבו התלמיד עדיין עצמאי בבחירת השאלה, בין אם מתוך סל שאלות שהמורה חיבר ובין אם זה רעיון של התלמיד ילדים העוסקים בפרויקטים של חינוך סביבתי הפדגוגיה מהווה את לב התהליך החינוכי ב
לעומתם, מומחים אחרים רואים בהוראה המקוונת הזדמנות פז לטפח בקרב התלמידים ידע וכישורים חדשים, כמו שימוש יעיל במידע ובכלים אלקטרוניים ולמידה בהכוונה עצמית על המורה האחראי לדאוג שהעניין האישי יבוא לידי מימוש

פיתוח פדגוגי

בתהליך החקר הלומד עוקב אחר החשיבה ואחר מהלך העבודה שלו ובוחן אותם שעה שהם מתרחשים.

29
למידה משולבת
מורים צריכים למצוא הצגות מוחשיות של כל רעיון מופשט שנלמד
למידת חקר
ע"פ הגישה, האדם נולד עם יכולת אחת בלבד וזו היכולת האסוציאטיבית
למידה משולבת
כלומר, היכולת לקשר בין תחושות, היא יכולת מולדת ועליה מתבססת כל תהליך הלמידה