אסרו חג. קטגוריה:תהלים קיח כז

יש אומרים שהמשמעות המקורית היא "קרבן", והמועד נקרא "חג" בהשאלה, משום שמקריבים בו קרבנות רבים; 2 ויש לפתור כל סוף המזמור הזה מ" לא אמות כי אחיה" בדוד עצמו, " יסור יסרני יה" - על מעשה בת שבע ביסורין כגון תחת הכבשה ישלם ארבעתים ששה חדשים נצטרע דוד, " ולמות לא נתנני" - שנאמר גם ה' העביר חטאתך לא תמות שם
בימי העלייה לרגל לבית המקדש היו חלק מהעולים נשארים בירושלים גם ביום שלמחרת החג חז"ל דרשו על פסוק זה ש"כל העושה איסור תוספת לחג במאכל ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן"

איסרו חג

ע"פ , המשמעות המקורית של "חג" היא "הסתובב במעגל"; לפי זה, המועד נקרא "חג" כי הוא מגיע כל שנה באופן מחזורי, או כי במועד נוהגים לרקוד ולהקיף את המזבח; והקרבן שמקריבים במועד נקרא "חג" על שם המועד כמו פירוש 2.

שאלות בקשר לאסרו חג
החוגגים עומדים בשער, הם לא יכולים להיכנס אל המזבח אולי הם טמאים, ואולי מסיבה אחרת - ע' רמב"ם, ; הם היו יכולים לתת את קרבן החג לכהנים וללכת לאכול את סעודת החג עם משפחתם; אבל הם אינם מסתפקים בכך - הם רוצים להיות קשורים אל הקרבן - להרגיש שהם עצמם עולים על המזבח, והקרבן מייצג אותם
Isru Jag
אנציקלופדיה יהודית דעת
הרמ"א אורח חיים סימן תכט הביא שיש להרבות ביום זה במאכל ובמשתה
אחרי חורבן הבית, ההתקרבות לאל כבר לא נעשית דרך הקרבת קרבנות, לכן בסוגיה יש מעבר לאמצעים אחרים 4 מינים וגם הדרשה שצוטטה המוסברת ע"י רש"י ברוח זו וגם רש"י מוסיף כאופציה את הרחבת משמעות ה"האכילה" ליום שלאחר החג El 1:1 tiene una práctica similar para el día después del festival, pero la llama brei demoadá "hijo de la hora señalada"
הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות בספר מוכיח את אחד השואלים על כך שאין נזהרים בעירו בכבוד 'אסרו חג': ולפי דרכי אזהיר אתכם במה ששמעתי שבעיר שלכם אינם נזהרים בכבוד אסרו חג שבועות, ודבר זה הוא פלא גדול עליכם מה מצאתם טעם לזלזל בו ח"ו ואדרבה הוא הגדול ביותר

קטגוריה:תהלים קיח כז

החוגגים עומדים בשער, הם לא יכולים להיכנס אל המזבח אולי הם טמאים, ואולי מסיבה אחרת - ע' רמב"ם, ; הם היו יכולים לתת את קרבן החג לכהנים וללכת לאכול את סעודת החג עם משפחתם; אבל הם אינם מסתפקים בכך - הם רוצים להיות קשורים אל הקרבן - להרגיש שהם עצמם עולים על המזבח, והקרבן מייצג אותם.

28
אסרו חג
בויקמילון ראיתי שאסרו חג היינו 'יום החול' הראשון שאחרי החג - האם זה אכן כך? אין כל קשר בין אסרו חג ליום טוב שני של גלויות בברכה מאיר נהוראי
Isru Jag
מדוע החוגגים אומרים לכהנים לקשור את הקרבן בחבלים? מכאן מגיעה קביעת היום העוקב לחג
אנציקלופדיה יהודית דעת
המנהג מובא ברמ"א תכט , שנוהגים להרבות באכילה ושתיה קצת ביום זה
La única característica especial de Isru Jag en la judía moderna, es la omisión de la oración en los servicios religiosos de y אסרו חג של שבועות מיוחד הוא שכן אנו נמצאים במעין תקופת חול המועד של שבועות שהיה ניתן להשלים את הקרבת קרבן החגיגה
מדוע היום שאחרי פסח, שבועות וסוכות נקרא "אסרו חג"? שייאסר אותו ויקשרנו בעבותות אהבה, "כדי שיתערב וכדי שלא ילך לו מיד" ורש"י מסביר בהסבר שני שמדובר על היום שאחרי החג, שיש להרבות בו במאכל ומשתה כדי להמשיך את קדושת החג גם לימי החול הבאים אחריו

איסרו חג

ובמה הקשר אם לא ינהוג בו האדם כמו חול המועד ללבוש בגדי שבת ולמנוע עצמו מן מקח וממכר וממלאכה שאינה דבר האבד.

6
אסרו חג
על הפסוק "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח" ש"כל העושה איסור תוספת לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן" , ,
קטגוריה:תהלים קיח כז
החג בשבילם הוא לא רק זיכרון לאירוע הסטורי רחוק; הם מרגישים את החג על בשרם - " אל ה' ויאר לנו" כדברי חז"ל " " בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" " ; ולכן חשוב להם להיות קשורים אל קרבן החג כאשר הוא עולה אל ה'
אנציקלופדיה יהודית דעת
המנהג יוחס לימי עזרא ונחמיה