ספריית הטכניון. הספרייה המרכזית אלישר

ב התקבלו ונרכשו עוד אוספים בתחומי הטכנולוגיה, , כימיה תעשייתית, , ארכיטקטורה, כימיה, מכונאות, , ומדעים מדויקים נוספים תפקידה לדון ולייעץ להנהלת הטכניון בענייני מדיניות פיתוח הספריות, תקציבים ו
הספרים סודרו לפי תחומי דעת בחדרי קריאה שונים בבניין ההיסטורי וכך החלו להיווצר ספריות משנה בהתאם לתחומי הלימוד והמחקר של הפקולטות בשנת 1950 עמד מספר הספרים בספרייה על כ-25,000

A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method

הספרייה המרכזית אחראית על הנוהל ועל טופסי ההפקדה.

25
ספריית רפואה אלפרד גולדשמיט
פורטל הספריות, מבוסס פלטפורמת , כולל חיפוש למקורות מידע, ביניהן , VuFind, וכלי הגילוי EDS לחיפוש במאגרי המידע שהספרייה רוכשת, שירותי הספריות, חיפוש מידע וקישורים למשאבי הספריות
מערך ספריות הטכניון
ספרייה זו היא מהוותיקות בארץ בתחומיה
הספרייה המרכזית אלישר
קיימים עוד כמה אוספים היסטוריים ייחודיים החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20, כדוגמת אוסף דוחות מחקר שנכתבו בטכניון, אוסף חוברות לימוד ותרגול שהופקו על ידי , אוסף פרסומי הטכניון, והאוספים ההיסטוריים של ארכיון אגף בינוי ותחזוקה וארכיון תזמורת הטכניון
המחלקה רוכשת ארכיבים של כתבי עת לצמיתות ואוספים של ספרים אלקטרוניים לצמיתות או כמנוי שנתי לצורך בחירת הספרים שזכו לביקוש משמעותי בתום תקופת המנוי בשנת כלל אוסף הספרייה כ-32,000 ספרים
עד שנת נעשה שימוש בקטלוג כרטיסיות בכל אחת מהספריות, אך בשנה זו הוא הופסק ומערכת השאלה ממוחשבת, המבוססת על קובץ קוראים של כלל קהיליית הטכניון, כבר פעלה בכל הספריות בעקבות הטמעת התוכנה חלה התייעלות משמעותית בעבודת הספרייה על כל שלוחותיה

A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method

בשנים 2016—2017 הספרייה שופצה ונפתחה מחדש במהלך שנת 2017 במתכונת חדשה.

A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
התחום אחראי על הפן הלוגיסטי בקליטת אוספים מספריות הפקולטות ועל העברת אוספים שהוצאו מהאוסף למכירה ולמחזור
ספריית רפואה אלפרד גולדשמיט
לאחר הקמת מדינת ישראל קיבלה הספרייה מתנות ממדינות שונות
מערך ספריות הטכניון
הספרייה קרויה על שם , אביה של רות רפפורט, אחת התורמות לפקולטה לרפואה
בספריית הפקולטה למתמטיקה נעשה מיון לפי שיטת המיון במתמטיקה - Mathematics Subject Classification אחד האוספים הייחודיים הקיימים בספרייה הוא אוסף של כתבי עת בנושאי ארכיטקטורה ובינוי ערים מתקופת טרום המדינה והשנים הראשונות לקיומה
הדבר התבקש עקב המרחקים בין בנייני הפקולטות החדשים לבין הספרייה המרכזית, הטופוגרפיה ההררית של הקמפוס והרצון להמשיך לפתח אוספים בתחומי הלימוד והמחקר כך שיהיו נגישים לחוקרים ולחברי הסגל בכל פקולטה זהו אוסף נדיר שרובו קיים רק בספרייה זו

A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method

תפקידה של כל ספריית מחקר הוא להתמקד בצורכי המידע של הסטודנטים וחברי הסגל בפקולטה אותה היא משרתת.

17
A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
ניתן להזמינם דרך פורטל הספריות או דרך ה ב ולקבלם בהשאלה
A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
הספרייה היא גוף רשמי במינוי סנאט הטכניון
ספריית רפואה אלפרד גולדשמיט
ב וב של עברו מרבית הפקולטות מהקמפוס ההיסטורי לקמפוס חדש בשכונת ואז הוקמו בבנייני הפקולטות ספריות מחקר קטנות, כדי לקרב את האוסף המחקרי לאנשי הסגל, זאת בנוסף לספרייה המרכזית אשר ריכזה את רכש הספרות, הקיטלוג, המיון ואספקת המאמרים עבור כל הספריות הקטנות בפקולטות