קוראים ולומדים בהנאה. לוגסי

אף שהוא אינו חביב עלי במיוחד, ולא הייתי בוחרת לקרוא אותו לילדי לפני השינה, אני מוצאת שהוא מוצג בספר באופן מאוזן בהתחשב בכך שכרך זה עוסק בשבת ובחגי ישראל הדברים מאוזנים באופן יחסי
ספרים אלה מיועדים למגזר הממלכתי וכן למגזר הממלכתי-דתי

לוגסי

בספר למגזר הממלכתי-דתי טקסטים רבים העוסקים בתפילות שונות, בברכות שונות, במנהגים ובמצוות של החגים וכן באגדות שונות.

לוגסי
ראו מטה את הסיפור כפי שמופיע בספר
לוגסי
לספר זה קיימות שתי גרסאות: אחת למגזר הממכלתי ואחת למגזר הממלכתי-דתי
Book
התייחסות מיוחדת לסיפור "יוסף מוקיר שבת", המופיע כמעט בכל ספרי השפה וזכה לביקורות
אילנה לוגסי-זבורוב היא מרצה במכללה האקדמית על-שם קיי, התמחתה בתחום הקריאה והכתיבה וההוראה המתקנת בקריאה ובכתיבה, מכשירה פרחי הוראה ומורים משתלמים מכל המגזרים לטיפול בתחומי הקריאה והכתיבה ובתחום ניצני האוריינות רק בשלב מאוחר של הסיפור מוזכר שיוסף יהודי, ופרט לאזכור זה אין כל הקשר נוסף לדת
הסיפור מופיע תחת החלק העוסק בשבת, ומתואר שיוסף מתנהג בצורה שונה בשבת לעומת יום חול, אולם לא מתוארים פולחים דתיים בהקשר זה מתואר כי על שולחנו עולים מזונות שמן המותרות בניגוד לשאר השבוע, וכי הוא לבוש בגדים טובים, אך לא מעבר לכך תכנית " קוראים ולומדים בהנאה" מבוססת על הגישה הפונטית והמאוזנת

לוגסי

הספר בנוי לפי רצף עונות השנה, ובכל עונה הוכנסו החגים המתאימים לאותה עונה.

21
קוראים ולומדים בהנאה 6
בתוך כדי תרגול התלמידים מעשירים את שפתם ואת חשיבותם
קוראים ולומדים בהנאה 6
אסכם כי הבחירה בסיפור כשלעצמה אולי פחות מוצאת חן בעיני, אולם אופן הצגת הדברים הוא מאוזן בהחלט לדעתי, ולכן לא מצאתי לנכון לקבול על הופעת הסיפור בספר
לוגסי
התרגול בכתיבה מתבצע באופן מדורג
בתכנית זו נמצאים כל הרכיבים ההכרחיים להוראת קריאה לפי המלצות ועדת שפירא ולפי ההמלצות של תכנית הלימודים "חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות" התשס"ג הטקסטים להבנת הנשמע לקוחים מהמלצות משרד החינוך
הגרסה שמוצגת בספר זה מעודנת יחסית לגרסאות שנמצאו בספרים אחרים

Book

.

לוגסי
Book
לוגסי