Max אשראי. Max

החברה מפעילה חיובים של כ-2 הכרטיס מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם ומאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות
ז, כתובת למשלוח תשובה, מספר טלפון ותיאור פרטי הפנייה לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב — 02,10,15 לחודש

מקס איט פיננסים

יושב ראש ה הוא ירון בלוך.

4
MAX
שירות לקוחות ב-SMS ניתן בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד 22:00 בלילה, ובימי שישי וערבי חג מ-08:30 עד 13:00 בצהריים
MAX
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט
Max
הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד
לרכישה הצטרפו חברות נוספות, וביוני 2019 החזיקה קרן ורבורג פינקוס ב-75% מהבעלות, קבוצת וקבוצת החזיקו ב-10% כל אחת, ו החזיקה ב-5% הנותרים מנהלה של החברה החדשה היה
החברה השיקה כרטיס אשראי ויזה חדש, "ויזה אלפא", שהתחרה בכרטיסי הוויזה של שרותי עזרה ומוקדי חרום לנמצאים בחו"ל 24 שעות 972-3-6178800 הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת

MAX

בשנת 2008 נמכרו לקבוצת הפניקס 49% מהון המניות של גמא 20% מהון מניות גמא אשר הוחזקו על ידי לאומי קארד ו- 29% נוספים.

מקס איט פיננסים
השירותים הדיגיטליים של החברה מאפשרים, בין היתר, קבלת מידע שוטף על הפעולות ומצב החשבון, רכישת הטבות, העברה וקבלת כספים
PayBack של max
שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה של בתי עסק או סוגי עסקאות למשל אינטרנט
מקס איט פיננסים
הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד
כתובת: דרך בן גוריון 11 בני ברק 51260 ת הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד
אנחנו פועלים באופן שוטף על מנת לוודא שהפרטים המופיעים באתר זה עדכניים ונכונים מותג "אלפא קארד" הפסיק להתקיים ביוני 2000 , וחברת לאומי קארד החלה לפעול ב-3 בינואר 2001

מקס איט פיננסים

החברה מציעה הנפקת , שירותי ופתרונות אשראי, תחת ה " MAX".

16
מקס איט פיננסים
כעת היא ממותגת בשם "MAX"
Max
באוגוסט 2001 החלה החברה בהנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים
PayBack של max
לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב — 02,10,15 לחודש