רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי

Vespasian had men lurking within the walls of Jerusalem, and everything they heard they would would write on an arrow and shoot over the wall וכי מהו מבקש מכם הא אינו מבקש מכם אלא קשת אחת או חץ אחת וילך לו מכם
על חזקיהו המלך נאמר שהיה ראוי להיות משיח: "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? ללא פעולת ריב"ז ביבנה נשתכחה תורה מישראל, והיה קשה לישראל יותר מגלותם וחורבן הבית רבן יוחנן בן זכאי חי בשנים שלפני חורבן בית המקדש השני, ובשנים שלאחר החורבן בערך בשנים 30 - 90 לספירה

רבי יוחנן בן זכאי

מפני מה הרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן מפני שהן יודעין שאין בית דין מתעצלין.

5
רבן יוחנן בן זכאי (סיכום שיעור)
בית הכנסת נבנה בשילוב של סגנון ו
אנציקלופדיה יהודית דעת
בעיני כת הפרושים, שרבן יוחנן היה מאנשיה, בית המקדש היה תנאי לעצם קיומו של העולם, ואם חלילה יחדל להתקיים, "העולם לא יהיה עוד לברכה ליושביו, והגשמים לא יבואו במועדם"
אנציקלופדיה יהודית דעת
לא רק יהודי ארץ ישראל, אלא יהודים באשר הם - חמישה מיליון, על-פי חישוב מקובל, או עשירית האוכלוסיה בקיסרות הרומית - היו תלויים בבית המקדש לעצם הגדרתם
כלומר, כדי שלא יכשלו בכספים של הקדש
One final detail: That student who asked the original question that sparked this entire incident was Rabbi Shimon ben Yoḥai הוא שימש את הקהילה הספרדית, ועל כן צורת הישיבה בו היא צורת "ח" סביב בימת ה

אנציקלופדיה יהודית דעת

יבנה נעשית מרכז היהדות והסנהדרין בראשה.

11
רבן יוחנן בן זכאי: דילמות אישיות של אישיות ציבורית
בימינו אנו יודעים שוויכוח דורש כשרון
אגרת רבן יוחנן בן זכאי
כך או כך, בראשית המאה ה-17 עוד לא הסתיימה בנייתו, בשל אילוצי תקציב
בתי הכנסת הספרדיים
פירושנו מסביר את דעתה שלל המסורת על השתלשלות הברכה בשם המפורש
מלכים ב, יח חזקיהו קורע את בגדיו, מתפלל לה' ושולח שליחים לישעיהו הנביא כדי להתייעץ בה' בהמשך אותו מעשה אומרים לו תלמידיו לרבי יהושע: איזו היא טומאה וטהרה הנוהגת בישראל שללא מפיך היא יוצאת
מן המשנה במגילה פ"ד מ"ז וכן ממקורות תנאיים אחרים עי"ש עולה בבירור כי בעלי מומים כשרים לעלות לדוכן ובכפר ראשון יש מערה אחת של רב כהנא, גם ר' מאיר בעל הנס וגם ר' יוסי הכהן

רבן יוחנן בן זכאי, מייסד העם היהודי

הוּא הָיָה מוֹנֶה שִׁבְחָן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֻרְקְנוֹס, בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה.

בתי הכנסת הספרדיים
נדון בקבוצות בכיתה על השאלה האם יש להמשיך להלחם או לפנות לאספינוס לבקש מפלט
רבן יוחנן בן זכאי
והוציאוהו והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמה עד שהגיעו אצל אספסיינוס
רבן יוחנן בן זכאי: דילמות אישיות של אישיות ציבורית