עמק יזראעל. יזרעאל (קיבוץ)

בשנת 1957 אוחדו המועצות נהלל וקישון ונקראו יחד מועצה אזורית קישון היישוב היהודי הראשון שעלה על הקרקע בעמק הייתה שהוקמה ב־ על 10,000 מאדמות הכפר הערבי שרכש ב- מ הלבנונית, "גואל אדמות העמק",
בקצהה המזרחי יושבת , הגדולה בין יישובי עמק יזרעאל בתקופת ה נתחמה הדרך על ידי הערים ו ובעמק התרחש סיפורה של ו

יזרעאל (קיבוץ)

הניקבה הורחבה בתקופת כדי להגביר את שפיעת המים מהמעיין.

25
יזרעאל (קיבוץ)
במרכז העמק שוכנת העיר , המכונה "בירת העמק"
יזרעאל (קיבוץ)
אתר נוסף הוא המתוארך לתקופה הכלקוליתית ו הקדומה
מועצה אזורית עמק יזרעאל
מדרום משתרע השומרון, שגבולו הוא
במהלך ירדה חשיבותו של העמק בעקבות התפתחותה של "" על חשבון "דרך הים" וככל הנראה בתקופת הרומאים החל האזור להתכסות ב בהמשך נוספו למועצה הקיבוצים , ו, שהתיישבה בשטח הנטוש של "מחנה ישראל", ומושב שנוסדו ב-1947-1949, כך שבשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 היא כללה 11 יישובים
יישובי אזור מערב עמק יזרעאל התאגדו יחד עם יישובי אזור מגידו שנודע אז כאזור אפרים בוועד גוש נהלל שבשיאו כלל 22 יישובים תרגם מ חיים בן עמרם

עין יזרעאל

ב של גורשו תושבי הכפר הערביים ל.

22
עין יזרעאל
באוקטובר 1913 הקימו חברי ארגון יישוב ב תל עדש
מועצה אזורית עמק יזרעאל
הבקעה מנוקזת על ידי אל
מועצה אזורית עמק יזרעאל
עם ההתארגנות למועצות מקומיות הוחלט להקים שלוש מועצות אזוריות נפרדות, בין השאר משום ש והיישובים הסמוכים אליו היו במחוז נצרת, בעוד והיישובים הקרובים אליו היו במחוז חיפה