מכניקה ניוטונית כרך א תשובות. מכניקה ניוטונית, כרך א'

הספר נוגע מעט גם בהתפתחות ההיסטורית של המכניקה הניוטונית במהדורת 2013 הוספנו לפרק ה את תרגיל 44, ושינינו מעט בפרק זה את סדר התרגילים 49-45
תנועת האופנוע באיור 11ג היא קצובה, ותנועות האופנועים באיורים 11א ו-11ב אינן קצובות מד-המהירות אינו מודד מהירויות ממוצעות של המכונית, מהירות ממוצעת מחושבת בין שני רגעים, ואילו מד-המהירות מציג את המהירות ליתר דיוק את גודל המהירות של המכונית בכל רגע ורגע

יואל גבע 804 כרך ג תשובות

ציון מקומה של נקודה אחת בגוף כזה מספיק לציון מקום הגוף כולו.

16
מכניקה ניוטונית, כרך א'
רק באחד הסעיפים המשובץ בפרק ד נעשה שימוש בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
מכניקה ניוטונית כרך א' / עדי רוזן
מד טווח אפשר לקצוב ערכי מקום של גוף נע ברגעים שונים בעזרת מד טווח שמפנים אותו לעבר הגוף הנע
מכניקה ניוטונית א'
בדוגמה הרשומה לעיל, האדם עובר מרחק של 100m במשך זמן כולל של 75s
את הגודל "פרק זמן" אפשר להגדיר על ידי תיאור אופן מדידתו באמצעות שעון איור 18 הוא גרף מקום זמן עבור 9 השניות הראשונות של התנועה
החל ממהדורת 2006 התווספו תרגילים רבים לפרקים השונים כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית ל בגרות במתמטיקה או פיסיקה

מכניקה ניוטונית, כרך א'

תנועה שוות-מהירות נשווה בין תנועת האופנוע המתוארת באיור 4 ולבין תנועת האופנוע שבאיור 11ג.

12
מכניקה ניוטונית כרך א פתרונות
בעתיד נראה כי כדאי לדבוק ביחידות S1 כדי למנוע בלבול
יואל גבע 804 כרך ג תשובות
התנסות זו גורמת לגיבוש התפיסה המוטעית הרשומה לעיל
מכניקה ניוטונית כרך ב' / עדי רוזן
החל משנת 1889 היחידות הבסיסיות הוגדרו על ידי ארגון בינלאומי בשם "הוועידה הכללית למשקולות ולמידות", שבו משתתפים נציגים מכל הארצות הגדולות בעולם
החלק השלישי הוא "תרגילי העמקה" - לתלמידים המעוניינים להעמיק את הבנתם ולהעשיר את ידיעותיהם, וכן כהכנה לקראת בחינות כניסה במוסדות להשכלה גבוהה מערכת היחידות המוגדרת על ידי ארגון זה, מבוססת על השיטה המטרית, והיא מכונה החל משנת 1960 בשם "מערכת היחידות הבינלאומית", ובקצרה מערכת SI, מן השם הצרפתי Systeme International d'Unites
התרגילים שהתווספו לפרק א מתאימים גם לתלמידי כיתות י', לכן אפשר להתחיל ללמד על פי הספר כבר בכיתה י' הסימון התקני של יחידת הזמן "שנייה" הוא s האות הראשונה של המילה second - שנייה באנגלית למשל 5s, או sec

מכניקה ניוטונית א'

מפגש בין המכוניות מתרחש ברגע t שעבורו מתקיים x משאית שווה ל- x מונית המשאית והמונית נמצאות ברגע זה באותו מקום, כלומר יש להן אותו ערך x.

1
בגרות בפיזיקה מכניקה 2004 תשובות
איור 11: עקבותיהם של שלושה אופנועים מוצגים במרווחי זמן שווים א
מכניקה ניוטונית כרך ב' / עדי רוזן
מכניקה ניוטונית א'
מקומו של הגוף או של הגופים ייקבע ביחס לציר זה