דגלים של מדינות ערב. ארצות ערב

בחלק ממדינות ערב יש קהילות לא-מוסלמיות גדולות, למשל במצרים , בלבנון , ובסודאן נוצרים, בני דתות מקומיות מאז יש בחלק מהמדינות הערביות קהילות יהודיות קטנות מאוד המונות בודדים עד מאות אנשים
יש מדינות בהן מיעוטים שאינם ערבים שיכולים להיות מוסלמים או לא מוסלמים , , בנוסף, עד בסוף ובתחילת הייתה בארצות ערביות רבות

ארצות ערב

דת הרוב בכל מדינות ערב היא ה כ-95% מכלל העולם הערבי וקיים מיעוט, הולך וקטן, של ומיעוט.

5
ארצות ערב
הניבים השונים מחולקים לשתי קבוצות עיקריות: "אל משרק" המזרח ו"אל- מע'רב" המערב
ארצות ערב
במרביתן לא שורר משטר מלא במובן ה, והניסיונות להנהיג משטר כזה למשל ב בשנות ה-90 לא צלחו
ארצות ערב
הניב המצרי מובן ברוב מדינות ערב
בחלק מהן הונהגו שושלות , ובחלק שלטון נשיאותי הקהילות הגדולות ביותר הן במרוקו ובתוניסיה
חלוקת הניבים לא חופפת לחלוקה המדינית הניבים המערביים מדוברים מלוב ומערבה והניבים המזרחיים מדוברים בשאר ארצות ערב

ארצות ערב

בעיראק מתנהל מאבק כפול - בין הרוב הדובר ערבית למיעוט , ובין המיעוט שעליו נמנים גם הכורדים לרוב.

ארצות ערב
בשנים 2010—2012 התעורר , שכלל כמעט את כל ארצות ערב, בעוצמה משתנה
ארצות ערב
באחרות השלטון מונע פעילות אופוזיציונית ומטיל צנזורה חמורה על העיתונות, למשל: , ו
ארצות ערב
בלבנון הונהג הסדר שעל-פיו תפקידי המפתח בשלטון מחולקים בין העדות השונות, כשהחלוקה היא קבועה ומוגדרת היטב
רוב מדינות ערב היו כ-400 שנה תחת שלטון ואחרי תחת שלטון הסיבה לכך היא היותה של מצרים יצרנית סרטי קולנוע ו שיוצאו במשך שנים רבות לכל העולם הערבי
בתוניסיה, אלג'יריה, מרוקו ולבנון מקובל להשתמש גם בשפה ה, ובירדן נעשה שימוש נרחב בשפה ה בנוסף ישנם מיעוטים לשוניים גדולים במדינות ערב כגון, הכורדים בעיראק ובסוריה, והבֶּרְבֶּרים ב, באלג'יריה ובתוניסיה

ארצות ערב

.

30
ארצות ערב
הניבים הערביים המשמשים בדיבור היומיומי, לעומת זאת, שונים מאוד ממדינה ערבית אחת לאחרת
ארצות ערב
בחלק ממדינות ערב יש חופש פעולה, במידה מסוימת, ל ולעיתונות, למשל: , , ו
ארצות ערב
בלבנון, סוריה, וסודאן שוררים מתחים קשים בין קבוצות שונות באוכלוסייה