עיטור העוז. בין לעוז: מה משמעות העיטורים

הוא מעוצב כפס ירוק כהה, שבמרכזו שלוש חרבות מוצלבות עם ענף עץ זית על כי התנדב לנסוע בג'יפ פתוח תחת אש כבדה כדי לאתר עמדות אויב
לרשימת מקבלי עיטור המופת מקום המדינה ראו עיטורים וצל"שים מוענקים לעיתים גם ליחידות שלמות

עיטורי

הוא גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב, תוך חירוף נפש.

3
עיטור העוז
רב"ט נדב שריר, שנפצע קשות ושתת דם, המשיך לפקד על הספינה, הזעיק את הצוות לעמדות קרב, הפעיל את מקלעי הספינה לעבר העמדות הסוריות, חילק וכיוון את האש תוך תמרון הרחקת הספינה מן החוף והתחמקות מהאש המרוכזת שנמשכה לעברו
עיטור העוז
צל"ש שניתן בזמן מלחמה נענד על גבי של מלחמה זו
עיטור העוז
גם בתוך קבוצות אלה ישנו מדרג ברמת העיטור או הציון לשבח
ניתן להעניק את האות הן לאזרחי המדינה והן לזרים היות ומפקד החוליה נאלץ להתנתק מהכוח עוד בשלב הצלילה, הוביל סגן גיל לביא את החוליה לטיהור החדרים הפנימיים
כל אחד מהם זכה בעיטור המופת וארבע פעמים בצל"ש הרמטכ"ל רס"ל עלי קמחי - במהלך קרבות מלחמת יום הכפורים היה רס"ל עלי קמחי בכוח של צוללים שחדר לתוך נמל פורט סעיד ופגע בשלושה כלי שיט מלחמתיים של האויב, למרות שהנמל היה מוגן היטב, כולל סיורים והטלת פצצות-עומק למי הנמל

Medal of Courage

האות מוענק על הצטיינות יוצאת דופן בעת מילוי התפקיד ומעוצבת כענף זית וחרב מוזהבים, בדומה לסיכת הקצינים, על רקע המנורה.

6
בין לעוז: מה משמעות העיטורים
צל"ש זה לא נענד על ידי אנשי היחידה אלא רק על או , אם ליחידה נס או דגל משלה
בין לעוז: מה משמעות העיטורים
כך כתב הרמטכ"ל משה דיין בספרו "אבני דרך"
وسام الشجاعة
מספר חיילים זכו בשני אותות מאותו סוג: ו עוטרו בשני עיטורי העוז כל אחד, ו ו עוטרו בשני עיטורי מופת כל אחד
עיטור המופת ניתן פעמים רבות על מעשה גבורה בעת קרב, אך להבדיל משני העיטורים הגבוהים ממנו, הניתנים אך ורק על מעשה גבורה בתפקיד קרבי, את אות המופת ניתן להעניק גם על מעשה גבורה שלא בעת קרב ב, למשל, העניק הרמטכ"ל ציון לשבח ל-51 לוחמים
אם הוענק אות צל"ש במהלך אחת המלחמות, ייענד סמל הצל"ש על גבי אות המערכה כאמור, לאחר קבלת חוק העיטורים הוסבו חלק מצל"שי הרמטכ"ל לעיטורים גבוהים יותר והם אינם נכללים כיום במניין הצל"שים

בין לעוז: מה משמעות העיטורים

כך למשל צל"ש הרמטכ"ל שהוענק לסא"ל אהוד ברוג, ותיאורו "על מנהיגותו בפעולות מבצעיות בתקופת פיקודו על יחידה" אהוד ברוג הוא , והיחידה הנרמזת כאן היא.

17
עיטורי
מעל לשורת אותות המערכה ואותות הצל"ש, כמפורט לעיל, ייענדו אותות העיטורים
עיטור העוז
לובשי מדים שהיו זכאים לענוד את ענדו גרסה מוקטנת של עיטור זה על גבי האות
צנחנים מקבלי עיטור גבורה, עיטור עוז עיטור מופת
ככלל, אותות הצל"ש ייענדו מעל לאותות המערכה