אשרי אדם מפחד תמיד. קמצא ובר קמצא

Avoiding additional harm is also desirable, but can be achieved by rules prohibiting some behaviors תגיד לי שזה לא שווה את זה? You know, this event where you're given an app you've never seen before, and asked to "find bugs" for the next so and so hours
The Gemara explains: Jerusalem was destroyed on account of Kamtza and bar Kamtza

אשרי אדם מפחד תמיד Happy is the man who always fears

בשפה שלי קוראים לזה רמאות.

29
קמצא ובר קמצא
Perhaps it's by design, perhaps it's just an effect of having a different milieu which makes me resist those idea because of this wording
לא להדחיק את הפחדים
Most manipulation tactics used to nudge people actions are not super-effective, and people devise defense mechanisms against them, so that effect is erodes over time think on how accustomed you've become to glance over web-ads without really noticing them and how quick you are to categorize them as such - in this case, I believe it's best to look at intentions
לא להדחיק את הפחדים
הלך, אמר לו לקיסר: מרדו בך היהודים
למדינת ישראל יש את הכח לקבל החלטות שיקבעו לא רק באיזה בית אתה תגור והאם תקבל תנאים כאלה או תנאים אחרים בעקבות גירושך מביתך The playbook goes roughly that way: Invent something never before seen, or that is not explicitly and clearly defined by law, start doing it
וַיַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ בעקבות כך אנו שומעים על גדולי ישראל שקידשו עצמם במיתה

תולדות מרד בר

.

14
ניב שפה
מצור ביתר היה השלב האחרון והמכריע בתולדות המרד והותיר רושם עמוק בספרות התלמודית
ניב שפה
אך בדור שפריצי עמנו הבריונים נטלו את השלטון על העם הוראת שעה זו מסוכנת ועלולה לגרום שיאמרו הבריונים שכל מהות שלטונם הוא נגד דין התורה כי גם החכמים סוטים מן התורה כשניחא להם בכך ובזה יש סכנה שיסירו את העם מאחרי החכמים ואז כולם יהיו תחת הבריונות ותורה תשתכח ח"ו
אשרי אדם מפחד תמיד Happy is the man who always fears
במצב כזה, כל תקלה שנצפית היא לא מעניינת, והרבה מאוד זמן של צוותים הלך לאיבוד כי הם לא הצליחו אפילו לעבור את מסך הכניסה