פאגי כניסה לחשבון. ניהול חשבונך

פריים — "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט
לקוחות המבצעים פעולות במסגרות משיכת יתר במטבע ישראלי בלבד לקוחות בעלי חשבונות בהם זכויות החתימה בחשבון נתונות לכל אחד מבעלי החשבון בנפרד

שירותי דיגיטל

אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.

15
שירותי דיגיטל
ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון
ניהול חשבונך
כיצד מקימים מסגרת משיכת יתר באמצעות אתר האינטרנט? לקוחות פרטיים יחידים, המנויים לשירות האון ליין ברמת שירות שלישית ומעלה בעלי סכום המלצה אישי למסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט
ניהול חשבונך
מהיום תוכלו לשנות ולבטל מסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט או באפליקציה ללא צורך בהגעה לסניף! כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ

ניהול חשבונך

.

2
ניהול חשבונך
שירותי דיגיטל
ניהול חשבונך

ניהול חשבונך

.

28
שירותי דיגיטל
שירותי דיגיטל
ניהול חשבונך