כ ט בנובמבר. בנובמבר

כמו כן, יצוין בכל שנה, ב-, למחרת ה- אך היו שראו גם את חסרונותיה של תוכנית החלוקה ואת השטח המצומצם שיועד למדינה היהודית
סמנו על גבי המפות יישובים יהודיים הנמצאים בשטחי המדינה הערבית אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט

29 בנובמבר

התגובות: ברובו של היישוב היהודי התקבלה התכנית בשירה ובריקודים, ואילו הערבים דחו אותה כליל.

4
מפת תוכנית החלוקה, כ”ט בנובמבר 1947
מפת תוכנית החלוקה, כ”ט בנובמבר 1947
אפשר להיעזר בחומרים סרטונים ומפות המופיעים מטה
בנובמבר
השבוע ימלאו 70 שנה לתכנית החלוקה
חברי הוועדה סיירו גם במחנות העקורים באירופה ובסוף אוגוסט 1947 פרסמו את המלצותיהם כשלא הצליחו בכך ניסו לדחות את מועד ההצבעה אולם יו"ר העצרת ונציגי ארה"ב וברה"מ תבעו לקיים את ההצבעה
תשובה: כל היישובים הללו הם יישובים ערביים הנמצאים בתחומי המדינה הערבית במפת החלוקה בשנת אישרה ממשלת ישראל כי יתקיים מדי שנה ב, התאריך העברי של 29 בנובמבר 1947

29 בנובמבר

משה שרת שהיה "שר החוץ" של ההנהגה הציונית נשלח למספר חודשים לניו יורק כדי לנסות ולהשפיע בכל דרך על המדינות המצביעות.

25
החלטת בנובמבר 1947
ב-29 כט' בנובמבר 1947 התקבלה באו"ם החלטה על סיום המנדט הבריטי וחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות: יהודית וערבית, כשירושלים תחת שליטה בין-לאומית במפה משמאל
בנובמבר
חרף האופי המקוטע והמוגבל של השטח שהוקצה ליישוב היהודי בתוכנית החלוקה, קיבלו והנהגת היישוב את התוכנית
29 בנובמבר
העמדה הערבית ערביי ארץ ישראל, מדינות ערב והמדינות המוסלמיות התנגדו לתכנית החלוקה מיד לאחר שפורסם דו"ח הוועדה