אתר נבו. נבו הוצאה לאור

וכן הספר המרכזי: Nevo, E מחקרו של נבו בנושא דגני הבר כמוצא לצמחי התרבות מהווה מימוש לחזונו של ששב וגילה בתחילת מחדש את אם-החיטה ב וב
Inherited and environmentally- induced differences in mutation frequencies between wild strains of Sordaria fimicola from "Evolution Canyon" גנים רבים העמידים ליובש, ומחלות קמחון, חילדון, ועוד נמצאים בבנקי הגנים של המכון לאבולוציה לטיפוח דגני התרבות כבסיס למהפך בחקלאות

נט המשפט

הגנום משקף את ההביטט ועקותיו האקולוגיות.

23
נט המשפט
Genetic diversity in nature: patterns and theory
אשכול נבו
מחקריו על "" ו"אם ה" מהווים בסיס למהפכה חקלאית בטיפוח ו החיטה
נט המשפט
In: Dynamical Genetics 2004: V
ספציאציה סימפטרית התחלתית במודל "נחל האבולוציה" במרחק ממוצע של 200 מ' על פני החיים כולם מבקטריות ליונקים מודל מיקרוקוסמי להיווצרות מינים חדשים בטבע כתוצאה מניגודים מיקרואקלימים חריפים, והסתגלותם לסביבות החדשות
כיום נחקרים ארבעה "נחלי אבולוציה" בכרמל, בגליל, בנגב ובגולן Wild emmer: genetic resources, gene mapping and potential for wheat improvement

אביתר נבו

Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel: Soil Microfungi of Israel.

30
אשכול נבו
נבו נולד ב ולמד בבית הספר היסודי ביאליק 1936—1942 וב 1943—1947
אשכול נבו
Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography
אביתר נבו
מנחה עם המשוררת ומרצה ב""