מענק חימום 2020. מענק חימום

ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון החל משנת 2017, מענק החימום משולם לכל הזכאים ללא קשר ליישוב שבו הם מתגוררים
סכום המענק הוא 563 ש"ח החל ב- 01 שים לב, למענק לשנת 2016 היו זכאים רק מי שענו על תנאים אלה והתגוררו ביישוב המוגדר 'יישוב קר'

מענק חימום

.

25
מענק חימום
גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62
מענק חימום
מענק חימום

מענק חימום

.

27
מענק חימום
מענק חימום
מענק חימום