ציון רובין. ציון רובין

קבלת אות המופת לרופא לשנת 2010 מהאגודה לרפואה ומשפט Il s'arrête à proximité à 09:00
הוא עבד כמורה בתיכון בר-אילן ובמדרשיית "נועם" בנתניה ובשנת הצטרף ל והחל בפעילות מפלגתית בשנת 2005 עיריית נתניה בחרה להעניק לרובין את תואר "יקיר העיר נתניה"

ציון רובין

רובין נבחר לכהן כחבר מועצת העיר נתניה בקדנציות השישית , השביעית והשמינית.

ציון רובין
בוגרת לימודי המשך בהיפנוזה ולימודי המשך בפסיכיאטריה משפטית באוניברסיטת תל אביב
קרני רובין
ניסיון עשיר בביצוע הערכות פסיכיאטריות ובכתיבת חוות דעת מומחה ותעודות רופא למוסדות השונים
קרני רובין
Il s'arrête à proximité à 03:12
In 1961 he joined the National Religious Party, and in 1969 became a member of city council, which he remained on until 1978 נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשעבר
Between 1969 and 1973, and again from 1974 until 1978, he served as the city's deputy mayor He studied humanities at the , and earned a teaching certificate from the university's Education Department, going on to work as a teacher

Comment aller à שיבת ציון/רובין à חיפה en Bus ou Israel Railways ?

ובין השנים 1969 עד 1978 שימש כסגן ומ"מ ראש העירייה.

18
Comment aller à שיבת ציון/רובין à חיפה en Bus ou Israel Railways ?
Il s'arrête à proximité à 06:02
בן
He remained in government until losing his seat in the
Ben
He later also studied journalism at