אלמנטרי פירוש. מה זה POS, ואיך זה יכול לעזור לעסק שלכם?

לפיכך נהוג לא פעם לערוך לכלי אחד למשל מלגזה או טרקטור חקלאי שני ביטוחים משלימים: ביטוח ציוד מכני הנדסי וביטוח שבר מכני ולבסוף, נאתר את התשובה לפי סדר-האלפבית
מצאתם פתרון שלא מופיע כאן? שכן ככל שמיקומך גבוה בדרגות השלטון כך הקנאה שנוצרת בסובבים אותך- כלפיך, רבה יותר, ומעמדך ואפילו בריאותך מצויים תמיד תחת איום פוטנציאלי אירוע ביטוחי אירוע אשר מצויין בפוליסת הביטוח וכאשר הוא מתרחש מתממשת פוליסת ביטוח ובעל הפוליסה לפיכך זכאי לתשלום שנקבע בפוליסה, מחברת הביטוח

חמאה על ראשך, ציפי לבני

לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח התשמ"א - 1981 חל א יסור על תיאור מטעה, בין היתר, של דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם.

20
אורין שפלטר
זוהי בשורה של ממש ופתרון מצוין לבעלי עסקים שבתחילת דרכם
חמאה על ראשך, ציפי לבני
נכון לשנת 2017 המבטחים שאינם חברים באיגוד הם: חברת הביטוח מגדל, AIG ישראל, ביטוח ישיר שחברה בהתאחדות בלבד ושירביט
מילון מורפיקס
למשל ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לתכשיטים, מכסה בדרך כלל, בין היתר, מקרה של אבדן תכשיטים מחוץ לדירה לרוב בשטח מדינת ישראל אלא אם הביטוח הורחב במיוחד לא משום שמקרה זה פורט במפורש כמקרה מבוטח לפי הפוליסה אלא דווקא משום שלא פורט כמקרה שאינו מבוטח
בביטוח קבוצתי בדרך-כלל מוותרים על הצהרת בריאות כדי למנוע הפליה בין חברי הקבוצה כך נוכל לדעת מכמה אותיות מורכב הפתרון שלנו
אז, כיצד זה עובד ואיך אפשר להצטרף לזה? הכוונה לגניבת רכוש מבלי להשאיר סימנים על שימוש בכוח ובאלימות בכניסה או ביציאה מהמקום המבוטח דבריו של הרמב"ם אקטואליים מאד על רקע רציחתם של מנהיגי העולם, או אפילו על רקע מחלות ודכאונות המלוות תמיד מנהיגים ומלכים

אורין שפלטר

מונח בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - כאשר בשם המבוטח נכלל יותר ממבוטח אחד, אזי לפי סעיף זה, נחשב הביטוח כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד — הביטוח מכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני.

אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
פרידמן ודאי יודע שספק אם יהיו לו מחקים
îåðçåï îåùâéí áìåâé÷ä
מטרת התאחדות לדאוג לאינטרסים המשותפים של המבטחים ובכלל זה לייצגם כלפי הציבור, סוכני הביטוח והרשויות
מילון מורפיקס
כלומר בעל הפוליסה מחויב רק כלפי המבוטחים בביטוח הקולקטיבי ואינו יכול להנות משום הנאה מעצם עשיית הביטוח