פשוט חשבון כיתה ד. פשוט חשבון ד חלק שני

תחום המיליון מספרים פריקים, ראשוניים , סימני התחלקות חזקות כפל חילוק כפל וחילוק - דו ספרתי בדו ספרתי - כפל כפל בתחום המיליון שברים פשוטים דפי עבודה בחשבון לחופשים © 2010 - 2009 כל הזכויות שמורות יועץ מתמטי: ד"ר מיכאל קורן מיועד לכתה: ד' מספר אישור: 2273 בהתאמה לתכנית הלימודים: מתמטיקה לכתות א-ו תשס"ו התאמה לתהכנית הלימודים: הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה, כך שניתן לסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי תכנית הלימודים במתמטיקה תשס"ו — במהלך שנת הלימודים
שם הסדרה: פשוט חשבון מה כוללת הסדרה? שלושה ספרים לכל כתה א עד ו ערכת עזרים אי שית לכל כתה חוברות תרגול והעשרה לכיתות א-ו ואתגר א-ב שם הספר: פשוט חשבון לכתה ו יועצת מדעית,תכנון ועריכת הסדרה: ד"ר רותי שטיינברג צוות כותבים: שרה הוכנר , איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן יועץ מתמטי: ד"ר מיכאל קורן מיועד לכתה: ו' מספר אישור: 2358 התאמה לתכנית הלימודים: הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה, כך שניתן לסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי תכנית הלימודים במתמטיקה תשס"ו — במהלך שנת הלימודים פיתוח תקשורת מתמטית, פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב, רפלקציה ויכולת תיעוד, עידוד שיח מתמטי

פשוט חשבון ו חלק ראשון

עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקר.

תרגולון
דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד — לקראת הישגים גבוהים
פשוט חשבון
דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד — לקראת הישגים גבוהים
תרגולון
בטבלה שמופיעה בהמשך תוכלו למצוא דפי עבודה בחשבון לכיתה ד ובהם, תרגילי חשבון, בעיות מילוליות בחשבון המאופיינים ע"י נושאים ומסודרים לפי רמת קושי
יתרונות המדריך למורה: פריסות תכנית עבודה שנתית הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי פעילויות חווייתיות הכוללות מ שימות הדורשות ח שיבה ותרגול מגוון הצעות ל שיעורי בית דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים מגוון פעילויות הערכה שם הסדרה: פשוט חשבון מה כוללת הסדרה? כן תוכלו למצוא מבחנים בחשבון לכיתה ד
פיתוח תקשורת מתמטית, פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב, רפלקציה ויכולת תיעוד, עידוד שיח מתמטי קישור למצבי יום-יום ולנושאים רלוונטיים לילדים

פשוט חשבון ו חלק ראשון

.

תרגולון
פיתוח יכולת הכללה וח שיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות — החל מכתה א
תרגולון
יתרונות המדריך למורה: פריסות תכנית עבודה שנתית הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי פעילויות חווייתיות הכוללות מ שימות הדורשות ח שיבה ותרגול מגוון הצעות ל שיעורי בית דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים מגוון פעילויות הערכה
תרגולון
ספר 1 ספר 2 ספר 3 - חיבור וחיסור - חיסור במספרים גדולים - חיבור וחיסור במספרים גדולים - חיבור וחיסור במספרים גדולים - מצולעים - אלכסונים במצולעים - מספר אלכסונים במצולע - סדר פעולות חשבון - מלבנים - מלבן כמקבילית - היקף ושטח - שברים - חיבור שברים עם מכנים שווים - שברים במצולעים - השוואת שברים - רצועות שברים - שברים גדולים מ-1 - שברים - שברים שווים - שברים - משולשים שווה שוקיים - משולשים - כפל - כפל - חילוק ארוך - חיבור וחיסור ארוך - שברים - שברים - שברים על ציר המספרים - שברים על ציר המספרים - השוואת שברים - חיבור וחיסור מספרים מעורבים - כפל שלם בשבר - שברים - נפח ושטח פנים של תיבה - נפח תיבה - חקר נתונים
פיתוח יכולת הכללה וח שיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות — החל מכתה א שלושה ספרים לכל כתה א עד ו ערכת עזרים אי שית לכל כתה חוברות תרגול והעשרה לכיתות א-ו ואתגר א-ב שם הספר: פשוט חשבון לכתה ד יועצת מדעית, תכנון ועריכת הסדרה: ד"ר רותי שטיינברג צוות כותבים: שרה הוכנר , איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום,ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת,אביבה פשחור,דיצה בונפיאל, טלי דגן
עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקר קישור למצבי יום-יום ולנושאים רלוונטיים לילדים

פשוט חשבון

הורים ומורים מספרים כיתה ד תרגול עצמי בחשבון ומבחנים בחשבון לכיתה ד תרגול לפי כיתות תרגול לפי כיתות.

פשוט חשבון ד חלק שני
תרגולון
פשוט חשבון ו חלק ראשון