חטיבת פרס. בית חינוך אדם שמעון פרס

תעודת הערכה מיוחדת מטעם הרמטכ"ל בשנת הוענקה לחטיבת המחקר תעודת הערכה מיוחדת בה נכתב: "המודיעין האיכותי שסיפקה חטיבת המחקר בשנים האחרונות, והישגיה במאמץ לבירור ושיקוף המציאות, סייעו ואפשרו לצה"ל ולמדינת ישראל לגבש אסטרטגיה, לעצב מדיניות, לבנות כוח ולממש מבצעים בכלל הזירות" נחוצה תרבות שמעודדת מצוינות, מציירת תמונת עתיד, מציבה יעדים אישיים גבוהים, סומכת על המורים ובונה רצף והמשכיות מהיסודי ואל התיכון
חטיבת הנגב השתתפה בכל מלחמות ישראל, ממלחמת העצמאות ועד ל אות הערכה מטעם הרמטכ"ל בשנת זכתה חטיבת המחקר להערכה זו על

חטיבת הנגב

כדי שמורים יבחרו ללמד במסלולים אלו ולהישאר בהם, גם הם צריכים להשתכנע ולחוש שזו שליחות מקצועית ראויה.

19
חטיבת הנגב
בחודש , בטקס חילופי ראש חטיבת המחקר, התייחס ראש אמ"ן לתחומי האחריות של החטיבה : "טקס החלפת ראש חטיבת המחקר הוא אירוע בקנה מידה לאומי
חטיבת הנגב
דוד ניב היה לקצין במבצעים ודוד קרון איש הש"י השלים את המטה שלו
חטיבת הנגב
הוא הציע לתפקיד את ואת ושריג לסגניו
תוכניתו של עשת שהוגשה למחרת לבן-גוריון כללה תגבור של חמישים לוחמים בכל ישוב, בסך הכל כ־1000 איש, בניית ביצורים, פינוי אוכלוסייה בלתי לוחמת מצפון לקו עזה - באר שבע, גדרות תיל, מוקשים, פטרולים כלי רכב לפטרולים וכדומה בן-גוריון הציע למנות לתפקיד מושל עם שני סגנים אחד לנושאים צבאיים ושני לנושאים אזרחים
הרצון לא לגרוע את מכסת הנשק של יחידות הנוטרים מהמשטרה הבריטית מצד אחד ומצד שני להיות משוחררים מן הפיקוח הבריטי, הביאו לפתרון של הקמת יחידות ניידות חמושות בנשק ליגאלי - מקלות, בעוד הנשק היחידתי היה מוסתר בתחתית הטנדרים זירות אלו משתנות בהתאם להערכת האיומים וההתמודדות עימם

בית חינוך אדם שמעון פרס

הוא התעכב חמישה ימים בכפר דרום ונירים, ועוד חמישה ימים בקרב על יד מרדכי.

22
חטיבת הנגב
הארגון פעל בשלושה מישורים של איסוף מודיעין — המישור הבריטי, המישור הערבי, והמישור הפנים-יהודי
חטיבת המחקר
יחידותיה עסקו במרדפים אחר יחידות קומנדו מצרי שהונחתו ממסוקים באזורי , ו
חטיבת הביניים: 2027
כוחות החטיבה פעלו עם ולצד הכוחות הסדירים במהלך המבצע
לפני כיבוש נוסף לחטיבה גדוד משוריינים, גדוד 9, בפיקודו של עקב מגבלות כספיות כלל הכוח הראשון מחלקה בת 35 בלבד איש שהתחלקה לשתי יחידות משנה, כל אחת על משמר זרוע אחת של הקו
נצר קיבל את הפיקוד על כל הנגב ולסגנו מונה משה ברכמן בניגוד למקובל במדינות אחרות, בהן מופקד המודיעין הצבאי על תחומים צבאיים בלבד, בעוד תחומים שאינם צבאיים והערכת המודיעין הלאומית נמצאים תחת אחריותם של גופי מודיעין אזרחיים, בישראל אחראית חטיבת המחקר גם על התחומים הלא צבאיים, לרבות תחומים כלכליים, חברתיים, אסטרטגיים ומדיניים

חטיבת הנגב

לאורך השנים, לקחה חטיבת המחקר חלק פעיל בכל ובאירועים מדיניים ומבצעיים רבים.

חטיבת המחקר
אנשיו בולטים ברוח לחימה תוך ביטוי אומץ, והבעת דעה גם כשהיא אינה בקונצנזוס"
חטיבת המחקר
תלמידי בית חינוך אדם מבקשים להעלות למודעות את זכויות הילד
בית חינוך אדם שמעון פרס
חטיבת המחקר פועלת בשיתוף פעולה עם גופי המחקר של יחידות מודיעין אחרות בצה"ל: מחלקות המודיעין בפיקודים המרחביים, למד"ן ב, מד"ן ב, וכן עם גופי המחקר של וה