דמוקרטי לב השרון. בית ספר דמוקרטי לב השרון

ממשיכים לעבוד " במרחב הטכנולוגי", שיתפקד בחלק מהשעות כמרכז, ובחלק מהשעות- בקורסים מובנים אבל התשובות הן אישיות מאד
עם הזמן שעבר הבינו בני האדם הבינו שהחיה יכולה לשמש אותם לא רק למזון אלה למגוון רחב של צרכים כמו חקלאות, שמירה ועוד לכל אדם רצון משלו ושיקולי החלטה שונים

הנגשת הרישום לקייטנה

זכרו שזוהי מערכת של בחירות ועל כן תמיד תלמיד יצטרך לבחור בין 2 מקצועות או יותר.

7
מוצרי בנייה
חירות: כל אדם זכאי לחירות
áéú äñôø äãîå÷øèé
ההחלטה לגבי אופי המפגש וביצועו תגובש במסגרת הקבוצה על ידי הילדים וחונכי הבית
áéú äñôø äãîå÷øèé
פרלמנט בית הספר מתאסף באופן קבוע אחת לשבוע
בראש ועדת פרלמנט עומד יושב ראש, אשר נבחר ע"י קהילת בית הספר בבחירות בחודשים הראשונים ללימודים היכן עוברת הדרך שלי האישית? בזמן הפרלמנט מתקיים דיון ובסופו הצבעה וכך מחליטים אם ההצעה עוברת או לא
לכל אדם הזכות לפעולה חופשית, כל זמן שאינה פוגעת ומכבדת את זכותו של האחר ובכך מאפשרת חירות הדדית פינת חי: משחר האנושות הקשר בין החיה לאדם היה משמעותי מאוד

áéú äñôø äãîå÷øèé

לפי הגיון זה נמשיך לפעול גם בהמשכה תוך כדי תנועה אל מול כל השינויים שיהיו או לא.

בית הספר הדמוקרטי הוד השרון
יש תחושה חזקה של דיבור אינסופי של עולם המבוגרים על ההתרחשות ועל ההשלכות שלה, ועלינו להעביר את השיחה לעולם הילדים ולגובה שלו
בית ספר דמוקרטי לב השרון
ועדות השנה שעברה, ממשיכות למלא את תפקידן עד לאישור החברים החדשים
בית ספר דמוקרטי לב השרון
במהלך השבוע הזה נוכל להרחיב את הידיעות שלנו בנושאים חברתיים שונים, בין היתר, להכיר את החברה הישראלית על כל גווניה וחוזקותיה, לחקור קשיים ועימותים בחברה ומציאת נקודות חיבור וקירוב