ארס פואטיקה. ארס פואטיקה

אז היא אמרה לו: 'אמצע? הגדה המספר מתאר בצורה ישירה את הדמות, אופייה וצורתה המישוש בא לבטא את ההבנה המוחשית של הקורא
השאלה הרטורית משאירה רושם על הקורא ומחדדת את המשמעות השם "ערס פואטיקה" מעיד על השינוי המרכזי שהסצינה הזאת מביאה אל השירה הישראלית: הבלטת התרבות המזרחית מבלי להתנצל, מבלי להסתיר או לטשטש, מבלי לנסות להתאים אותה לקודים של התרבות המערבית ומבלי לחכות לאישורים של החברה ושל ההגמוניה הספרותית

ארס פואטיקה

אפיון עקיף - הגדרת הדמות באופן עקיף הראיה ע"י סמלים, מוטיבים, ניגודים, אנלוגיות, מטונימיות, התנהגות, מעשים … דוגמות: הוא מיד הושיט לה את ידו המעשה מעיד על הדמות.

מילון מושגים
יש כאן אובדן כפול: גם של החוויה הראשונית, וגם של האינטימיות
ארס פואטיקה
יש בבלדה עלילה המגוללת התנגשות בין שני כוחות
ספר שירי / רחל
יש את האתר 'קפה גיברלטר', את 'קהילות שרות' ארגון הפועל להחדרת מסורת הפיוט המזרחי לתרבות הישראלית, א"א
שירה היא קולו של האינדיבידואל, אבל כאשר כמה משוררים ישראלים מתחילים לדבר בקול דומה - על הגוונים השונים, אבל מתוך עמדה דומה מול החברה והעולם - אפשר שזה מעיד על מהלך רחב יותר בשירה, על תפנית לאזור אחר, אזור שהשירה העברית עוד לא דרכה בו או: תיאור נוף שקט יכול להיות אנלוגיה ניגודית לסערת נפשית אצל הדובר
היא מאפשרת את הבנת הרעיון המרכזי בסיפור They were talented and mesmerizing

מילון מושגים

קונפליקט - התנגשות בין כוחות, שאיפות, רצונות, עקרונות.

16
ארס פואטיקה
דווקא קוצר היריעה הוא שמעצים את דחיסות החוויה
ארס פואטיקה
רמיזה מקראית מפנה למקרא אירוניה - לגלוג קל ומוסתר
ארס פואטיקה
הזיהוי נעשה בלי כ' הדמיון או מילת השוואה אחרת
בסופו של יום אם ישימו תמונה שלי ושל מישהי לבנה וישאלו מי הערסית, יצביעו עלי אני לא רוצה לסגור את עצמי כיוצרת
ביבליוגרפיה: כותר: ארס פואטיקה שם הפרסום מקורי: מחברת: תאריך: 2003 הוצאה לאור: החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד You can commission a custom poem for a special occasion, or invest in our singular and ultra-luxury project

ארס פואטיקה

בזכות פייסבוק והאינטרנט, ההייררכיה הרבה פחות חמורה, זה עוזר לפרוץ.

1
ARS POETICA
חן אלמליח, שמתקלטת באירועים של 'ערס פואטיקה', אמרה משהו יפה
ספר שירי / רחל
We use poetry and language arts to bring events, projects, education, and entertainment to life
ארס פואטיקה
זה מראה שהחברה מזרחית, בניגוד לסטריאוטיפים, היא הרבה יותר שוויונית