פיזור הכנסת. הכנסת העשרים ואחת

בשלהי כהונתה של , ב-6 ב , פרצה במרכזו חקיקת סעיף 42ג והרחבת סעיף 43
טבלה 1: דרכים לפיזור הכנסת וקביעת מועד הבחירות חוק סעיף העילה לפיזור הכנסת מועד הבחירות חוק יסוד: הממשלה 11 כישלון בהרכבת ממשלה ובקבלת אמון הכנסת לאחר שנוצרה עילה להרכבת ממשלה חדשה יום ג' האחרון שלפני תום 90 יום מהודעת הנשיא או דחיית הצעת האמון 28 אי-אמון קונסטרוקטיבי שנכשל בשל אי-יכולת של המועמד החלופי להרכיב ממשלה יום ג' האחרון שלפני תום 90 יום מהודעת הנשיא או דחיית הצעת אמון בממשלה החלופית 29 פיזור הכנסת על ידי ראש הממשלה וכישלון הניסיון להרכיב ממשלה חלופית יום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום כניסת הצו לפיזור הכנסת לתוקף או מיום סיום התקופה להרכבת ממשלה או מיום ההודעה לנשיא או מיום דחיית הבקשה להביע אמון בממשלה חוק יסוד: הכנסת 34, 35 קבלת חוק על פיזור הכנסת ברוב קולות לא יאוחר מחמישה חודשים מקבלת החוק 36 אי-קבלת חוק התקציב יום ג' האחרון לפני תום 90 יום מהיום הקובע, שהוא שלושה חודשים אחרי תחילת שנת הכספים או 45 יום לאחר הרכבת ממשלה חדשה סיכום חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת מפרטים שורה של נסיבות שבהן הכנסת עשויה להתפזר וייערכו בחירות חדשות מה שיוביל לעוד שלושה חודשים של ממשלה ללא יכולת תפקוד

הכנסת העשרים ואחת

לאחריה, ב-17 באפריל, הוא הטיל על , , את מלאכת הרכבת הממשלה.

חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת
הקדמה - לקראת בחירות 2013 על פי הודעת ראש הממשלה ו, ועל פי התכונה במערכת הפוליטית ככל הנראה יוקדמו הבחירות לכנסת
הכנסת העשרים ואחת
ב-25 ביוני 2019 הודיע , , שהוא בוחן אפשרות לביטול החוק לפיזור הכנסת ; אחדים מחברי הכנסת, שהצביעו בעד פיזורה, הביעו חרטה על צעד זה
שוב בחירות בפתח? אלו השלבים הבאים בדרך לפיזור הכנסת
ב-25 באוקטובר 1973, חמישה ימים לפני מועד הבחירות המקורי, חוקקה הכנסת, ברוב של 67 חברי כנסת מול מתנגד אחד, את חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות הוראת שעה , התשל"ד-1973
כפי שנראה, פיזור הכנסת אינו אוטומטי הדבר היה עשוי להעניק את המנדט ה-36 לליכוד על חשבון המנדט ה-8 של וכך להכניס את הלוי לכנסת, אך בית המשפט דחה את עתירתו
ישיבת הפתיחה והשבעת חברי הכנסת נערכה ב- 2019, לאחר שנדחתה עקב חג ה וחג ה בתאריכו ה החוק קבע כי על אף האמור בחוק יסוד: הכנסת, הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות יידחו ל-31 בדצמבר , וכי כהונתה של הכנסת השביעית תוארך עד כינוסה של

דרכים לפיזור הכנסת, עבודת הכנסת, ייצוב המערכת הפוליטית, בלימת זעזועים פוליטיים

הדיון במליאת הכנסת בהצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית החל ב-29 במאי.

4
חוק יסוד: הכנסת
מי שממהר לבקר את השיטה הפרלמנטרית לנוכח נסיבות פוליטיות משתנות משול למי שמשקיע את כספו בבורסה ומוכר ברגע שהמניות צונחות — הוא מפסיד מכל הכיוונים
שוב בחירות בפתח? אלו השלבים הבאים בדרך לפיזור הכנסת
מאמר זה סוקר את הדרכים לפיזור הכנסת המפורטות בחוק יסוד הממשלה ובחוק יסוד הכנסת, מתוך כוונה להראות כיצד כל אחת מהדרכים לפיזור הכנסת כוללת מנגנוני איזון, ייצוב ובלימת זעזועים פוליטיים, שמטרתם לנסות לייצב את המערכת הפוליטית טרם ההליכה לבחירות
שוב בחירות בפתח? אלו השלבים הבאים בדרך לפיזור הכנסת
ב- 2019 בחרה הכנסת ב בהצבעה חשאית לתפקיד