כוס אמק. אסקימו לימון

באת לזיין או לזיין לי ת'מוח? Call me a brute, but to the best of my experience, in Israeli company, this expression and the likes of which are uttered solely out of dismay or exasperation, not as an insult Lech timtzotz elef za'een - Go suck million dicks
Is actually kind of affectionate term וגבר יכול להיות שהתראנו בלי ידיעתנו

כוס אמק, מוקי

This was just all I could remember now.

Israeli slang
It also implies disrespect for the person you'er supposed to do the job for, if one exists
מה קרה לזמרת שהעזה לקלל ערבים בשידור חי
גורמט - Gormet - See SharShar
כוס אמק... חג האהבה: מטאל רומנטי
וואלה שאני קורה שהיית שם
משהו משעשע ליהיא תגידי משהו n Although, IMHO, , especially not this particular slang, but so be it
This is often used with the Ptzatzot LaGabot, Resisim LaRisim I also like Fucking shit but well, I guess there's no need to translate that

שיחה:סאמכ ערס

Used in two ways: and.

כוס אמק... חג האהבה: מטאל רומנטי
הסיפור הבא התרחש הרבה לפני שירושלים הפכה ליריב לגיטימי או למועדון צמרת
כוס אמכ
אגב, אפקט הפחד שתיארת מדוייק והרגשתי אותו לא פעם כששיחקתי עם מכבי מול יריבות שהיו קרובות לנצח וקרסו
כוס אמק, מוקי
בזמן החדירה הכוס שלה נירטב חבל על הזמן ויש חיכוך מעולה וחלק
In Hebrew it's more like come one or damn it
Of course it's practically impossible to learn slang from the , but I'll do my best to help you not to be a the second you get off the plane חג האהבה: מטאל רומנטי - יש חיה כזאת? I grew up in Israel as a native English speaker

כוס אמק, מוקי

ואז, לא יודע מה עבר לי בראש, בטח לא מחשבה הגיונית ומתוכננת, התחלתי לרוץ אליו במעין התגנבות, על קצות האצבעות, כדי שלא יראה או ישמע.

18
Israeli slang
לכן אני חושב שאין מקום לתעתיק מדויק, אלא לצורה הרווחת ולצערנו עדות לה ניתן למצוא בשפע ברחבי האינטרנט
Stream Offer Nissim
The meaning of the slang word is much like the English word
אסקימו לימון
אני עדיין חושב שמדרגות עדיף