שיר אמי והנחל. אצג

הוא לא אומר שהיא מורידה את כל בגדיה אלא רק עד למצב שבו היא לובשת כותנת משי- מראה שהוא עצמו נראה טהור, אבל לא רק טהור אלא גם מאוד מאוד צנוע - הוא לא יכול לתאר אותה כפרובוקטיבית או משהו כזה, בכל זאת זו אמא שלו והוא רואה אותה כצנועה בתום המלחמה, כאשר שב לבית הוריו בלבוב, חווה על בשרו את אימי הפרעות ביהודי העיר
הוא מוסיף כאן משפט שמורכב ממילה אחת שאומרת את הכל- דמדומים בכך הפך לניצול היחידי במשפחתו שנספתה כולה בשואה

לימוד ספרות לבגרות: שיר אמי והנחל

חריזה אורי צבי גרינברג הוא אדון לחרוז, ולא החרוז אדון לו.

1
שיר אמי והנחל / גרינברג אורי צבי
לא נשאו עיניים אל הגברות העולה מבין גבהות הדפים וקומת השירים, ולא נחתכו מחיתוכי העץ, ומשיריהם הפוצעים של רחובות הנהר
סיכומים: שיר אמי
השורות השביעית והשמינית של הבית הראשון חורזות: שוחה — בכוחה
שיר אמי והנחל / גרינברג אורי צבי
מי הנחל זורמים בנחת, ושקט של בין-ערביים שורר סביב בשעה שהנערה עולה מן הנחל ואור השקיעה מקשט באור זוהר את שערה האדמוני ואת לובן גופה המכוסה בכותונת המשי ואכן, תמונת הסיום של השיר מסגירה את האסון
על התלמיד לענות תשובות רק ליצירות שלמד בכיתתו בלבד! שבלים תרפ"ב, מתוך אוספי הספריה הלאומית

אמי והנחל

והבן לא שילם ואת הבור לא חָפַר.

7
אצג
אמא יקרה לו — אצ"ג לילדים שירי האם שכתב אצ"ג, נכתבו לאורך כל שנות יצירתו
בגרות בספרות
כל זה על רקע צבעי החום והירוק של הבוסתנים, בתיאור המזכיר אפיונים של גן-עדן
אצג