שמשום מרקט. בית משפט השלום בנצרת 60175

יוער, כי אילו היתה טוענת לסוגי נזק נוספים, ייתכן והיה מקום לפסוק לה פיצוי מוסכם כן דוחה אני את טענת התובעת בענין תנאי להפחתת דמי ה שכירות, בדבר פינוי המושכר עד סוף שנת 2014

בולטים בהיעדרם: 4 נתונים שלא נמצאו הכספיים של שופרסל

התביעה הוגשה נגד השוכרת, שהיא הנתבעת 1.

9
בית משפט השלום בנצרת 60175
מאחר ואין במסמך זה קביעה מהו תאריך מסירת החזקה של המושכר עצמו , וגם לא הוסכם בו כי הבעלים החדש כבר שילם את כל התמורה החוזית על פי הסכם המכר, אין במסמך זה כדי לשנות את התמונה העולה מהודעת התובעת בענין מסירה חלקית לבעלים החדש שאינה כוללת מסירת חזקה במושכר; וגם אין בנספח הנזכר כדי להוכיח בדרך אחרת כי החזקה במושכר כבר עבר ה במועד עריכתו לידי הבעלים החדש
יורש העצר של משפחת רקנאטי התחתן
ודוק — התובעת כאמור טוענת כי נפלה טעות בחשבונית זו, אולם הטעות הנטענת מצויה בתקופת השכירות מושא החיוב , ולא בכך שהחשבונית לא הוצאה ל נתבעת התאגיד "אשקר מרקט ואחזקות בע"מ"
בולטים בהיעדרם: 4 נתונים שלא נמצאו הכספיים של שופרסל
מר אשקר מטעם הנתבעת הצהיר כי הוא לא ראה את חשבונית הזיכוי אלא במסגרת ניהול ההליכים פס' 46 לתצהיר הנתבעת , התובעת לא הוכיחה אחרת
אקדים ואציין כי לטענת התובעת, מכוח הסכמים בין התובעת והבעלים החדש, התובעת, ולא הבעלים החדש, היא זכאית לקבל את דמי השכירות בגין המושכר ששכרה הנתבעת גם לגבי התקופה לאחר אותה הודעה
לאור כל האמור לעיל, ממנו עולה כי הנתבעת ממילא לא הוכיחה מועד כלשהו שבו, ביחסים בין התובעת והבעלים החדש עברה הזכאות לדמי השכירות בגין המושכר לידי הבעלים החדש, אינני מקבל את טענת הנתבעת לפיה בפנינו מצג של המחאת זכות מהבעלים החדש לתובעת אשר לטענת הנתבעת לא הוכחה בשישי האחרון עליזי ומעגל הנשים 911 הרצליה וכפר שמריהו הפיקו אירוע התרמה במסעדת שלוותא שבנמל תל אביב שמטרתו איסוף כספים עבור פרויקט "חדר משלך", פרויקט להקמת מרכז גמילה לנשים בלבד

בית משפט השלום בנצרת 60175

אני חושב שמה שהם יודעים לעשות עשו.

22
בית משפט השלום בנצרת 60175
שלישית, אוסיף, כי יכלה הנתבעת להגיש טען ביניים לפי תקנה 244 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984
בולטים בהיעדרם: 4 נתונים שלא נמצאו הכספיים של שופרסל
נוכח טענת הנתבעת לפיה התובעת ראתה בסופרמארקט כנכס אסטרטגי עבור מרכז מסחרי אשר לא הצליח עד אז "להמריא" מבחינה מסחרית, אין מדובר בהנחה נוספת אשר חורגת מן הסביר
יורש העצר של משפחת רקנאטי התחתן
בהפרת זכות הסירוב בענין מכר הממכר, אף אם התובעת הפרה הפרה כזו, לא היה כדי למנוע מהנתבעת להמשיך ולהחזיק בנכס כשוכר
הנתבעת טענה בסיכומים שאין מחלוקת שלא היתה חברת ניהול אחרת ע' 49 ש' 12 , אולם כאשר בא כוח הנתבעת שאל את ענאן שמשום " אתה יודע לומר אם חב' אחים סמארה שכרו חב' ניקיון", הוא השיב "אתה שואל אותי? קיבלתי לעיל את טענת הנתבעת לפיה התובעת הסכימה להעמיד את דמי השכירות עבור כל התקופה 5-12 ובשולי הדברים אציין, כי הנתבעת אף לא טענה וממילא לא הביאה ראיות לביסוס טענה בדבר נזק ממון שנגרם לה עקב הפרת זכות הסירוב
קודם כל שישלם את מה שהוא חיב לפני שהוא יסרב

בולטים בהיעדרם: 4 נתונים שלא נמצאו הכספיים של שופרסל

בנספח הנזכר להסכם המכר נקבע, כי על אף האמור בסעיף 8.

24
יורש העצר של משפחת רקנאטי התחתן
יורש העצר של משפחת רקנאטי התחתן
ועל-פי תכליתו והגיונו של סעיף 8
יורש העצר של משפחת רקנאטי התחתן
בע"מ להלן: הבעלים החדש או האחים סמארה