תצהיר יבואן. שירותים נוספים ועמלות שילוח

ייבוא רכב לשימוש אישי — תנאים למתן רישיון ייבוא רכב 33 אם יש שגיאה הפקידים יבקשו ממך לעשות הכל מחדש
קישורים שימושיים לדף בנושא באתר רשות המיסים יבואן, בלדר, עמיל מכס, אם באמת אתה חפץ לחוות עבודה אמיתית ללא נייר לכל אורך הדרך, תוך קיצור הליכים ותורים — נסה לתקופה מסוימת את הפתרונות של קומסיין לשער עולמי בשילוב תכנת החתימה של קומסיין Comsign CTD

שאלות נפוצות בנושא מסמכי יצוא: UPS

ד השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על ייבוא לשימוש אישי או עסקי-עצמי של רכב אספנות כמשמעותו לפי פקודת התעבורה, בשינויים או ללא שינויים כפי שיקבע, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע תנאים אחרים למתן רישיון ייבוא לרכב לפי סעיף קטן זה.

19
שירותים נוספים ועמלות שילוח
ב המבקש לייבא רכב לשימוש אישי זכאי לקבל רישיון ייבוא רכב, לרכב אחד בשנה, בהתקיים כל אלה: 1 הרכב מיועד לשימושו האישי או המשפחתי, ואם הוא עוסק — הרכב מיועד להסעת נוסעים בשכר או להובלת טובין בשכר לשימושו העסקי-עצמי; 2 חלפה לפחות שנה מהמועד שבו ייבא המבקש רכב לשימוש אישי או עסקי-עצמי לפי סעיף זה; על אף האמור, השר רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שבהן ניתן יהיה לייבא יותר מרכב אחד בשנה; 3 לא חלפו שנתיים ממועד ייצור הרכב עד מועד רישומו בישראל; 4 הרכב כשיר לרישום במדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, ועומד בהוראות לפי פקודת התעבורה ובהוראות לעניין בטיחות הרכב והגנה על הסביבה לפי כל דין; 5 הרכב הוא מתוצר המיובא על ידי יבואן ישיר; השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע סוגי תוצרים נוספים שניתן יהיה לייבא לפי סעיף זה בתנאים כפי שיקבע כאמור; 6 הרכב עומד בדרישות כאמור בסעיף 32 3 ו- 4 ; 7 הוא התחייב להביא את הרכב לתיקון אם תתגלה תקלת בטיחות סדרתית לאחר ייבוא הרכב ושחרורו מבית המכס וכל עוד הרכב בבעלותו; 8 הוא מסר הצהרה — א בדבר קבלה או אי-קבלה של שירות ממתווך בייבוא אישי, ואם קיבל שירות כאמור — מסר את הסכם התיווך לפי סעיף 70 ומידע לגבי הרכב לפי סעיף 72; ב כי למיטב ידיעתו קיימת תשתית תחזוקה ומוצרי תעבורה לתיקון ותחזוקה של הרכב, ובלבד שלא יידרש לתקן את הרכב במוסך מסוים או במוסך של עוסק מסוים
שאלות נפוצות בנושא מסמכי יצוא: UPS
עמיל המכס שלך ברות קרגו יבטיח את שחרור הטובין שלך מהמכס ביעילות ובמהירות תוך צמצום עלויות מיותרות
שער עולמי
מדף זה, בחר 'גש לטפסים בינלאומיים'
גם המפיק יכול להתנדב להשלים מסמך זה לשימושו של היבואן אפשר להשתמש בנייר מכתבים אישי או עסקי לצורך חשבוניות אלו, אם הוא מכיל את כל פרטי המשלוח הדרושים המופיעים בחשבונית
תעודת המקור של NAFTA זמינה גם כמסמך ללא נייר שאותו ניתן לשדר בצורה אלקטרונית כחלק מחבילת Paperless Invoice היכן שזמין משלוחים המוערכים בסכומים נמוכים יותר מהמפורט למעלה אינם מחייבים תעודת מקור של NAFTA

שער עולמי

UPS TradeAbilityTM כולל מגוון טפסים המיועדים למשלוחים בינלאומיים.

16
שער עולמי
ספק את פרטי המשלוח פעם אחת, ושייך אותם לטפסים מרובים לפי הצורך
עמילות מכס
הקישור מוביל לדף שבו ניתן להוריד טפסים לדוגמה או למלא טפסים באינטרנט
שאלות נפוצות בנושא מסמכי יצוא: UPS
השאירו פרטים עכשיו או הקליקו למידע נוסף על שלנו