קיצור בידוד קורונה. איך אדם הנמצא בבידוד יכול לעשות בדיקות קורונה לצורך קיצור הבידוד?

הזמן להופעת התסמינים מרגע החשיפה לנגיף הוא במרבית המקרים 4-7 ימים מרגע החשיפה, אך הוא יכול להימשך גם עד 14 ימים במקרים אחרים, רופא המשפחה ייצור עמכם קשר כדי להעריך את המצב ולוודא שאתם עומדים בקריטריונים לשחרור מבידוד, וינפיק לכם תעודת מחלים בהתאם
ככלל יש להימנע מכל התקהלות יש להימנע משימוש משותף עם המבודד בחפצים שעלולים להעביר את הנגיף כמו מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדומה

קיצור תקופת ימי הבידוד

מה קורה במצב שאיני יכול להגיע בחלוף 21 יום לקבלת המנה השנייה? חתונה, ברית, או להבדיל לוויה — מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח, של קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד.

23
ביצוע בדיקה
כאמור, יש להיכנס לבידוד מהרגע שמקבלים הפניה לבדיקת קורונה
קיצור תקופת ימי הבידוד
קבלת מסרון אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית ממשרד הבריאות בנוגע לכניסה לבידוד חייבים להיכנס לבידוד גם אם לא היו במגע הדוק עם חולה
משרד הבריאות: תקופת הבידוד תקוצר ל
הרשימה המלאה של ההיתרים ליציאה מעבר למגבלת 1,000 מטרים מפורסמת באתר משרד הבריאות
ההנחה היא שאם נדבקת - תפתח תסמינים בתוך 14 יום לרוב בתוך זמן קצר יותר, אבל לוקחים שולי ביטחון כמה ימים עליי לשהות בבידוד? מי זכאי לקבל בדיקת קורונה? מה דינו של מפר בידוד והאם עליי לדווח על מפר בידוד לרשויות? אם ישנם כמה מבודדים באותו הבית, הם יכולים לשהות יחד באותו החדר
שימו לב: אדם שלא מדווח על כניסה לבידוד דינו מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 3,000 שקלים שום מידע אישי על אף אזרח בישראל לא עובר אלא רק נתונים סטטיסטיים כלליים בלבד

מי נדרש לבידוד ביתי?

ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית.

11
איך אדם הנמצא בבידוד יכול לעשות בדיקות קורונה לצורך קיצור הבידוד?
ניתן לשטוף כלי אוכל במים ובסבון כלים
קורונה: תפילה למתחסנים, קיצור בידוד ותעודת מתחסן
בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 ללא קשר לשעה בה החל הבידוד
משרד הבריאות: תקופת הבידוד תקוצר ל
באילו מקרים ניתן לקצר את תקופת הבידוד ל־7 ימים? היעדרות מעבודה בתקופת הבידוד - בגלל חזרה מחו"ל או בעקבות מגע עם חולה מאומת - תיחשב להיעדרות בשל מחלה בכפוף להצגת וחתימה על התצהיר הנלווה