כוכב השחר תשחץ. כוכב השחר תשחץ פתרונות: כוכב בחלל / יישוב / נשק / סרט / ברקאי

מסלולו של נוגה סביב השמש הוא כמעט מושלם בשונה משאר כוכבי־הלכת שלהם מסלול עם אקסצנטריות של פחות מ־1% לקראת סוף 1981 החל להגיע למקום אוטובוס קו 949 מירושלים לבית שאן
החזירה מידע רב על אטמוספירת נוגה, טמפרטורה, ופני השטח הסתבר גם שעל החללית להיות כבדה מאוד, ושחיישנים רבים אינם יכולים לתפקד בתנאים כה קיצוניים

כוכב השחר

זמן הסיבוב העצמי הוא 243 ימי הארץ בתנועה לאחור, כלומר מסתובב ממזרח למערב במקום ממערב למזרח בדומה ל ול.

כוכב השחר (יישוב)
כמה חלליות מסוג זה אף נחתו על פני נוגה ונשרפו
כוכב השחר
ניסוי שערכה בליקוי רדיו הניב מידע חדש על הרכבה, לחצה, וצפיפותה של אטמוספירת נוגה
כוכב השחר (יישוב)
נוגה הוא שהרכבו דומה להרכב כדור הארץ
שוקרה הוא מנהיגם של קבוצת אלילים נחותים יחסית ולרוב שליליים המכונים אסורה Asura תכונה זו נובעת ממסלולו סביב השמש, שהוא פנימי לזה של כדור הארץ
ב הוקמה על ידי הכולל בכוכב השחר "ארחות מרדכי" ע"ש הראשון לציון בראשות הרב מיכאל אלוש מעט מאוד מכתשים של פגיעת מטאורים קיימים, הן בגלל האטת המטאורים באטמוספיה הדחוסה, והן בגלל הפעילות הגעשית שמוחקת פני שטח קודמים, אך קיימים כמה מכתשי מטאורים, שהגדול מביניהם מגיע לקוטר 280 ק"מ

נוגה

זו גם תוכנית חקירת פני השטח היחידה שתוצאות המדידה שלה הפכו לחלוטין את התפיסה ששררה לפניה: במשימות ונרה התגלה עד כמה פני נוגה לוהטים, ועד כמה כביר הלחץ על פני השטח.

24
כוכב השחר
בשפות הלטיניות הוא נובע מהשם הלטיני "דיאס ונריס" Dies Veneris, יומה של ונוס
נוגה
שטחה כ-15 ק"מ והיא כוללת את הר כוכב השחר קובת א-ניג'מה ו את קניון נחל ייטב ואדי עוג'ה בין כביש 458 בצפון-מערב ועד סביבות עין עוג'ה בדרום-מזרח
פתור
בנוסף לכך הוא גם אחד השמות של כוכב נוגה ממערכת השמש הידוע גם בשמו הלועזי ונוס