אוקסימורון פירוש. אינטואיציה

אלתרמן ב"ניגון עתיק" כתב: "אם תרדנה בליל דמעותיך, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן בהפעלת עיצוב דומה הם ציינו כי נבדקים אינטואיטיביים ביותר קיבלו החלטות במהירות אך לא הצליחו לזהות את הרציונל שלהם
תפיסה זו הסבירה מדוע יכול האדם הקולט את האינטואיציה להיות פסיבי ללא הפעלה מאומצת של שיקול הדעת , ועדיין הידיעה מגיעה אליו בפועל, וזאת משום שמקור הידע החיצוני הוא האקטיבי במסירת הידע אל האדם המפנה מביא עמו הפתעה, והוא שובר את תנועת העלילה

אינטואיציה

לעיתים קרובות הם אינם מסוגלים לבטא מדוע הם הגיבו או מה דחף אותם להבנה הזו בזמן האירוע, לעיתים הם יכולים לנתח בדיעבד את פעולותיהם על סמך מה שהיה ברור ומאותת אותות סכנה.

15
פירוש השיר
שלב האסוציאציה החופשית- את המילים הללו יש לסמן בסימון שונה, חופשי, מתאים לאסוציאציה שונה מהסימון בשלב החריזה
אוקסימורון
משגה זה, תוצאותיו אינן מאחרות לבוא, ומובילות למותו של מקבת
פירוש השיר
אולם הטבע מפנה לדובר עורף ומסרב להתלכד עימו, ההרים מצווים על הדובר — "עצור"
הנפילה הטרגית מועצמת דרך הניגוד שבין הקצוות, והגיבור הטראגי נופל ממרומי ההצלחה אל תחתיות הכישלון והייאוש מניע מוטיבציה - יש שהיצירה עוסקת לא רק במעשי הדמויות, אלא גם במניעים המובילים אותן לבחור קו פעולה מסוים
מצלול- חזרה על צליל, המודגש אצל מלים שונות שצלילן זהה או דומה על פי התבנית האיטלקית לסונט ארבעה בתים- שני בתים בני ארבעה טורים כל אחד אוקטט ושני בתים בני שלושה טורים ססטט

מילון מונחים בספרות

לכל אובייקט ברובד הגלוי המילולי יש מקביל מסוים ברובד הסמוי.

19
מילון מורפיקס
נקודת מפנה- אירוע, מקרה המחולל שינוי בגורלו ובעתידו של הגיבור
תוכנית לידה: מה זה, כיצד לבצע, לדוגמא ועוד
האליטרציה יוצרת קשרים של צליל בין חלקי המשפט ועל ידי כך מדגישה את המלים המרכזיות בשיר
אינטואיציה
דוגמה לפרדוקס כזה ניתן למצוא ב
מול שני הגיבורים הללו שהם בעצם אחד עומד היריב לדוגמה: אם חורגת ומולה האחים עמי ותמי, שהם גיבור אחד עברו על זה לחלוטין, בקשו את תשומת ליבו של הרופא
האנאפורה מתאימה להבעת רגשות ,להבעת התלהבות או להבעת תוכחה או תלונה למעשה הוא רואה אותם כבעלי מום 'עיניהם ודאי עיוורות ואוזנם חרשת'

עץ הכוכבים/לייב מורגנטוי

זה המקום החווייתי ביותר בסיפור, ובאמצעותו אפשר להבין את הרעיון המרכזי של הסיפור.

אוקסימורון
איזה תפקיד הם רואים את עצמם ממלאים במשלוח - עד כמה הם נוחים להיות, או באילו משימות הם היו רוצים להתמודד? ישנם קונפליקטים שונים בין אנשים, בין מדינות, בין רעיונות
תוכנית לידה: מה זה, כיצד לבצע, לדוגמא ועוד
זה יכול להיות פשוט כמו להגיד "הייתי רוצה ללידה ללא תרופות עם בעלי בחדר, ללא התערבויות מיותרות, וכמה שיותר מגע בין עור לעור מיד אחרי הלידה
מילון מונחים בספרות
לעתים מאפיינות הסטיות את דרך הסיפור, את אופי העברת דבריו של המספר