עץ שקמה. פיקוס השקמה

אתרים נוספים הסמוכים לנחל הם תל מלחה, באר שקמה, , תל חסי, ו מפרשים כי בליסת השקמים היא פעולת פציעה של הפגה, למען תבשיל מהר יותר
לעצים עתיקים ורחבי ענפים אלה נודעת משמעות , והם היו לסמל למאבק בין ישן לחדש וניצבו במרכזם של מספר מאבקי שימור בשנות ה-60, תחת ניהולו של הרב משה חיים פלברבוים, יוסדה התשתית הארגונית והניהולית של החברה קדישא ומערך זה משרת אותה עד היום

טיפול בעץ שקמה: כיצד לגדל עץ שקמה

גדל בארץ בעיקר במקומות עם מי-תהום גבוהים.

25
טיפול בעץ שקמה: כיצד לגדל עץ שקמה
גם בעולם היווני—רומי מדובר רבות בשקמה בכתבי תיאופרסטוס, פליניוס, סטרבו, דיוסקורידס, בעיקר לגבי מצרים
חברה קדישא ראשון לציון
השקמה אינה מתאימה כעץ רחוב בגלל רוחבה, כמות הפירות שהיא מיצרת ובגלל מערכת השורשים השיטחית
עצי שקמה בתל אביב
שישה עצי שקמה ניצבים כיום על איי תנועה בלבו של הרחוב, ומול שדרת העצים ישנה סמטה קטנה שיוצאת מהרחוב וגובלת במצודת זאב מדרום, ש "סמטת שבע השקמים" העץ השביעי עומד לא הרחק מריכוז עצים זה, בהמשך הרחוב, בפינת
כל שהוא מגדל שקמין גליל תחתון" שביעית פ"ט, מ"ב ; "סימן לשפלה — שקמים" פסח' נג לשם תיקונם הובאו טובי המומחים בתחום, ובקרוב יחלו אי"ה העבודות בפועל
הפירושים המקובלים כוללים: פוצע את הפרי על מנת שיבשיל על פי תרגום השבעים , קוטף את הפרי או מערבב את הפרי עם חומרים אחרים להאכלת בקר רואה, , , 7 ביולי 1933 זיהוי על פי עורך , כתבי דוד בן-גוריון: ביבליוגרפיה תר"ע—תשי"ט, 1910—1959, תל אביב: הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים — המחלקה לתרבות ולחינוך מקצועי וארגון ספרני ישראל, תש"ך 1960, עמ' 38

נחל שקמה

מעמדם של העצים כסמל שינוי בא לידי ביטוי ב ה "" 1954 , ועניינו מבט עורג אל ראשית ימיה של העיר עת הייתה שכונה בראשיתית טרם היותה ל סואן.

לאחר השקעה של שני מיליון שקל: האם שוב יזיזו את עץ השקמה?
על כן פקיד היערות מייעד את השקמה הזו לשימור"
נחל שקמה
אזור זה נפגע משיני הזמן, מתזוזות הקרקע ומבעיות הנגרמות בשל הטופוגרפיה המיוחדת לו
טיפול בעץ שקמה: כיצד לגדל עץ שקמה
אולי כי העדיף מותג עולמי על פני תוצרת הארץ