כוכבים בשמיים. שמות גרמי שמיים

ארץ הדובות היא גם ארץ הדובים ובארץ ה"אין דובות" — אין דובים שטח הקבוצה נמדד במעלות רבועות
שימו לב שבין מפת השמיים הקבועים, המורכבת אצלנו מכל אותם 3000 כוכבים שאפשר להבחין בהם מחצי הכדור הצפוני, מסתובבים להם גם כוכבי לכת ספורים, השייכים למפת השמיים המשתנים והיינו דקאמר ליה רחמנא לאיוב איוב ל"ח התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח

כוכבים בהירים

גם הקסיופיאה צופנת בחובה שיטה קלה למציאת כוכב הצפון.

19
כיפת השמיים
כך נכתב באיוב: "עֹשֶׂה עָשׁ כְּסִיל וְכִימָה וְחַדְרֵי תֵמָן" איוב, ט; 9
כיפת השמיים
בתחילה, רק הצורות הוגדרו אך השמות והמספרים השתנו ממפה למפה
כוכבים בשמיים
קיימים כמה עשרות כוכבים בלבד שקרויים על שם אישים, דוגמת
בהמשך מ"ח צורות הגלגל של זכו לתשומת לב מיוחד אצל בספרו "ראשית חכמה" וזו גם כוונת הפסוק באיוב שאלוהים מאזן את הקור והחום שבין הכוכבים: "הַתְקַשֵּׁר מַעֲדַנּוֹת כִּימָה אוֹ מֹשְׁכוֹת כְּסִיל תְּפַתֵּח" איוב, לח; 31
נוסף להן, תיאר עוד 36 קבוצות אשר היום נספרות כ־39, כיוון ש פורקה ל־4 קבוצות נפרדות השמות הקבועים של כוכבי סופרנובה מורכבים מהאותיות "SN" ראשי תיבות של סופרנובה כקידומת קבועה, משנת הגילוי ומאות לועזית סידורית

שמות גרמי שמיים

לפיכך, מספר כוכבים האלה הוא בערך מספר הכוכבים שהיו יכולים לקבל שמות על ידי תרבויות קדומות.

קבוצת כוכבים
השם הזמני מתבסס על ה בעת הגילוי
כיפת השמיים
תשובה נוספת: היות והכוכבים שניטלו גרמו למבול שזה דבר רע, אין ראוי להשיבם לקבוצת זנב הטלה שהם כוכבים המביאים טוב לעולם ובלשונם: "אין קטיגור נעשה סניגור"
כיפת השמיים
ותשובתו: כוכב כִימָה אחראי על הקור והצינה בארץ וכוכב כְסִיל אחראי על ההתחממות בארץ
כלומר, אלוהים קושר את כימה האחראי על הקור ומתיר את כסיל האחראי על החום — יוצר איזון בניהם החל מ־ האותיות מוצמדות לשנת הגילוי באופן מפורש אף אם תהיה זו הסופרנובה היחידה שהתגלתה באותה שנה
שמות אלו נקבעו בהיסטוריה, אך כיום כוכבים אינם נקראים יותר על שם אנשים ביניהן נמצאת קבוצת נושא הנחש

קבוצת כוכבים

באסטרונומיה ההודית ישנם 27 קבוצות כוכבים המכונות 'Nakshatras'.

28
כוכבים בשמיים
עם השיפורים ביכולת הטלסקופ, גרמי שמיים רבים שנחשבו עד אז לגוף יחיד התגלו לפתע כמערכות של כוכבים שהיו קרובים מדי זה לזה בחלל מכדי שעין אנושית בלתי מזוינת תוכל להבחין ביניהם
כוכבים בהירים
פלוטו נחשב לקטן ביותר מבין כוכבי הלכת במערכת, וסיבה זו, כמו גם מסלולו ה הביאו לחוסר הסכמה בשאלת סיווגו ככוכב לכת
שמות גרמי שמיים
הצורך בשמות חד משמעיים נענה על ידי האיגוד ביצירת מספר מערכות שיטתיות עבור הגופים השמימיים השונים