סופות בנגב. היום בהיסטוריה 15 לאפריל 1881 : פורצים הפוגרומים

כי אוהב אדמה היה" דברי הימים ב כו, י קולקטיב לא יכול לזמן, ולא יכול להוות מקור
האיור מתאר את נשיא נוזף ב כאשר הוא מצביע על יהודים בורחים - "" הסוחב על גבו שק כבד הנושא את הכיתוב "" גבול הצפון איננו מסומן בשום מקום במקרא, אבל על יסוד רשימת הערים שהיו ליהודה בנגב יהושע טו, כא-לב ופירוט חלקי הנגב שבשמואל א כז, י מקובל להתוות כגבול הצפון את בקעת באר שבע, על שלוחות הרי חברון שבמזרחה, ונחל גרר ואדי שריעה הזורם צפונית מערבית לה

פרעות קישינב

וכן "בנה את אילות וישיבה ליהודה" שם שם, ב.

27
סופות בנגב 1871 1881: סמינריון בסופות בנגב 1871 1881, מאגר עבודות בסופות בנגב 1871 1881
תולדות הנגב והתיישבותו הנגב היה לפנים מאוכלס היטב
סופות בנגב
ציטוטים קטועים שאותם ממחזרים שוב ושוב תוך הבנייה של הקשר הם משהו מפוקפק למדי להישען עליו, ופרופ' יפתחאל שמכתביו ציטטת הוא מספק סדרתי של ציטוטים כאלה
The Center for Educational Technology
שם זה מצוי בעיקר בכתובת שישק מלך מצרים
כמו בכל בוקר, ימיני יצר תמונה מאיימת של ארגונים חורשי רע וכל יכולים, ממומנים על ידי זרים, שהופכים את תכניותיה התמימות של מדינת ישראל והופכים אותן למעשי זדון אולם הפרעות שהחלו ב נבלמו על ידי ראשי החבל, , אשר מנעו את המשכם משנאתם לשלטון הרוסי ולאו דווקא מאהדה ליהודים
רוטנשטרייך נתן היהודים וזכויות היהודים הקיבוץ המאוחד תשי"ט פגיעה ביהודים התאימה גם לתפיסתם הפאן-סלאבית, כאמור לעיל

הסופות בנגב

איגנאטייב אמר אז שהגבול ל פתוח לפני היהודים, וכוונתו הייתה ברורה.

28
סופות בנגב
כידוע, התעמולה האנטישמית מקורה ברוצחי ישו המשיח
סופות בנגב
ובערי הנגב" ירמיהו יג, יט; לג, יג נהפכו לתלי חרבות
אנציקלופדיה יהודית דעת
נראה היה גם שהפורעים יצאו בעונשים קלים