חסידות קרלין. מרים פרץ על האסון בגבעת זאב: שירת התפילה של מהדהדת בחלוני

שני האדמו"רים הקימו בישראל, כששמה של האחת "בית אהרן" בירושלים ובה כיהן הרב כ, אולם בשנת הוקם ישיבה שנייה בירושלים בשם "פאר ישראל" שבה כיהן הרב ל, ובתל אביב ישיבת "בית ישראל" בנשיאותו של רבי משה מסטולין יצוין כי בחירת אדמו"ר שאיננו מגזע קודמו כי אם תלמיד מובהק, אירע בעבר במספר חצרות חסידיות
במשטרה אמרו שהם מסירים אחריות, יש לנו את זה בכתובים" יתכן וישנם תנאים נוספים ראה

קרלין (פינסק)

מצב זה נמשך למעלה משלושים שנה עד שבוררים שנבחרו על דעת שני הצדדים פסקו, כי פלג "הצעירים", רובם צאצאים לחסידי רבי יוחנן, ייקרא "קרלין-סטולין" אדמור"י שושלת קרלין גרו גם בסטולין , ופלג "הזקנים", צאצאים לחסידי רבי אברהם אלימלך, ייקרא "פינסק-קרלין" קרלין היא פרבר של.

9
קרלין (פינסק)
מנגד, הקבוצה השנייה כונתה צעירי קרלין די יונגע קארלינער , למרות שקבוצתם כללה גם בודדים מזקני העדה
קרלין (פינסק)
גם ב עצמה אירע הדבר בעבר עם מינויו של רבי לאדמו"ר לאחר פטירת רבו הראשון לאדמו"רי קרלין, וזאת על אף שלא היה ממשפחתו
חסידות קרלין בתגובה לאסון בגבעת זאב: היו אישורים לטריבונה
סגרנו עם שלטים שאומרים שהאתר פה מסוכן ומבחינת המועצה אי אפשר להיכנס ולקיים פה את האירוע
כפי הנראה, הטריבונה שקרסה בבית הכנסת הוקמה באופן ארעי לצורך חגיגות שבועות ב־ הוא נפטר, ואחריו הנהיג את קהילת החסידים המקומית, תלמידו וחברו רבי
רבי שמעון מלעלוב לאחר פטירתו של רבי משה מרדכי, הוכתרו שני בניו, רבי אברהם ורבי שמעון כאדמו"רים לחסידות לעלוב ימי כהונתו לא ארכו ימים

חסידות קרלין בתגובה לאסון בגבעת זאב: היו אישורים לטריבונה

הוא גם אפשר ליהודים להתיישב באזור.

חסידות קרלין
רוב חסידי קרלין בעולם מילאו אחר דבריו
חסידות פינסק
בעקבות פסק דין זה הוחלט כי פלג "הצעירים" בהנהגתו של רבי ברוך שוחט יקרא בשם "קרלין-סטולין" ואילו פלג "זקני קרלין" יקרא בשם "פינסק-קרלין"
קרלין (פינסק)
לאחר פטירתו של רבי משה מרדכי סירב בנו רבי שמעון להנהיג גם את חסידי קרלין ובעקבות זאת קיימו 'זקני קרלין' בחירות פנימיות שבסופן נבחר רבי אהרן רוזנפלד לכהן כאדמו"ר
ובשנת איחדו השלטונות הרוסים את קרלין לתוך פינסק כפרבר רבי יוחנן פעל מתוך מטרה לאחד את כל חסידי קרלין שבארץ ישראל לקהילה אחת שתפעל תחת מרותו
שליטי הכפר בראשית , בני משפחת וישניובייצקי הרחיבו את הטירה, וביססו את ההתיישבות במקום לאחר עלה לארץ ישראל ב-

חסידות פינסק

אביו של רבי אהרן רוזנפלד, רבי מנשה, היה אף הוא מחשובי חסידי קרלין.

28
מרים פרץ על האסון בגבעת זאב: שירת התפילה של מהדהדת בחלוני
רבי אהרן רוזנפלד ניהל את החסידות עשר שנים, עד לפטירתו ב
קרלין (פינסק)
בין השאר, השלים בין ישיבת "בית אהרן" לישיבת "בית ישראל" וקראה בשם "בית אהרן וישראל" שילוב שמן של שתי הישיבות שפעלו בארץ עד אז
חסידות קרלין בתגובה לאסון בגבעת זאב: היו אישורים לטריבונה
בתחילה הרבי ענה לו שהוא לא רגיל לספור אבל היות ושאל אמר שבאדר היא תהי' בת פ"ז